aplikacja Matura google play app store

Inżynieria mechaniczno-medyczna

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria mechaniczno-medyczna, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201423
rok 201619
rok 201723
rok 201813
rok 202014
rok 202115
Liczba absolwentów
Inżynieria mechaniczno-medyczna (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria mechaniczno-medyczna, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201621,1%
absolwenci z roku 201726,1%
absolwenci z roku 201823,1%
absolwenci z roku 202014,3%
absolwenci z roku 20216,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Inżynieria mechaniczno-medyczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria mechaniczno-medyczna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku4,3%4,8%5,4%9,6%3,0%4,4%
w II roku0,0%6,1%1,1%0,0%1,8%
w III roku2,5%5,7%0,7%0,0%
w IV roku0,0%2,2%1,1%0,0%
w V roku1,1%0,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Inżynieria mechaniczno-medyczna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Inżynieria mechaniczno-medyczna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria mechaniczno-medyczna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,451,051,471,890,361,24
w II roku0,001,490,350,000,10
w III roku0,731,420,160,00
w IV roku0,000,500,350,00
w V roku0,190,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Inżynieria mechaniczno-medyczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Inżynieria mechaniczno-medyczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria mechaniczno-medyczna, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20146,6410,95
absolwenci z roku 20167,957,67
absolwenci z roku 20172,684,55
absolwenci z roku 20183,006,62
absolwenci z roku 20201,381,42
absolwenci z roku 20211,071,15
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Inżynieria mechaniczno-medyczna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Inżynieria mechaniczno-medyczna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria mechaniczno-medyczna, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201482,6%69,6%8,7%
abs. z roku 201678,9%78,9%0,0%
abs. z roku 201791,3%87,0%4,3%
abs. z roku 201892,3%76,9%0,0%
abs. z roku 202092,9%85,7%7,1%
abs. z roku 202193,3%86,7%6,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Inżynieria mechaniczno-medyczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Inżynieria mechaniczno-medyczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Inżynieria mechaniczno-medyczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria mechaniczno-medyczna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca62,3%64,9%79,3%78,8%83,3%86,7%
umowa o pracę51,1%58,3%67,0%55,1%77,4%80,0%
samo­zatrudnienie7,6%0,0%0,4%0,0%5,4%2,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Inżynieria mechaniczno-medyczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Inżynieria mechaniczno-medyczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Inżynieria mechaniczno-medyczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria mechaniczno-medyczna, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 711 zł3 147 zł3 510 zł2 752 zł3 768 zł5 313 zł
w II roku3 364 zł3 576 zł4 633 zł3 605 zł5 595 zł
w III roku3 780 zł4 299 zł4 868 zł5 004 zł
w IV roku3 963 zł4 802 zł5 324 zł5 045 zł
w V roku4 788 zł5 242 zł6 718 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Inżynieria mechaniczno-medyczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Inżynieria mechaniczno-medyczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria mechaniczno-medyczna, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 923 zł3 378 zł3 611 zł3 301 zł3 768 zł5 357 zł
w II roku3 457 zł3 765 zł4 809 zł3 565 zł5 572 zł
w III roku3 881 zł4 372 zł5 032 zł4 737 zł
w IV roku3 958 zł4 742 zł5 522 zł5 045 zł
w V roku4 788 zł5 186 zł7 337 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Inżynieria mechaniczno-medyczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Inżynieria mechaniczno-medyczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria mechaniczno-medyczna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,660,730,760,520,610,84
w II roku0,750,790,920,620,81
w III roku0,800,880,880,78
w IV roku0,790,940,820,71
w V roku0,900,920,92
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Inżynieria mechaniczno-medyczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Inżynieria mechaniczno-medyczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności