aplikacja Matura google play app store

Inżynieria chemiczna i procesowa

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201496
rok 2015160
rok 2016167
rok 2017222
rok 2018187
rok 2019163
rok 2020151
rok 2021176
rok 2022142
Liczba absolwentów
Inżynieria chemiczna i procesowa (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201523,1%
absolwenci z roku 201623,3%
absolwenci z roku 201736,9%
absolwenci z roku 201836,4%
absolwenci z roku 201938,7%
absolwenci z roku 202031,1%
absolwenci z roku 202122,4%
absolwenci z roku 202232,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Inżynieria chemiczna i procesowa (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku11,5%6,6%13,6%2,6%3,2%3,9%2,6%2,3%2,0%
w II roku4,0%1,5%3,6%0,5%1,9%2,9%1,4%1,0%
w III roku2,3%0,4%1,8%1,5%0,6%2,6%0,5%
w IV roku2,0%1,4%2,8%1,5%0,2%1,6%
w V roku2,0%0,4%3,1%0,6%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Inżynieria chemiczna i procesowa (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Inżynieria chemiczna i procesowa (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,120,931,880,380,660,810,510,740,57
w II roku0,410,370,840,060,530,490,200,49
w III roku0,330,160,410,440,090,590,06
w IV roku0,220,300,520,210,080,34
w V roku0,310,030,670,140,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Inżynieria chemiczna i procesowa (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Inżynieria chemiczna i procesowa (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20146,989,28
absolwenci z roku 20154,926,65
absolwenci z roku 20166,388,83
absolwenci z roku 20174,386,08
absolwenci z roku 20184,516,99
absolwenci z roku 20194,305,75
absolwenci z roku 20203,894,19
absolwenci z roku 20211,952,92
absolwenci z roku 20222,062,94
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Inżynieria chemiczna i procesowa (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Inżynieria chemiczna i procesowa (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201484,4%72,9%1,0%
abs. z roku 201586,2%81,9%0,0%
abs. z roku 201682,7%72,5%2,4%
abs. z roku 201788,3%81,5%2,7%
abs. z roku 201884,0%75,4%2,7%
abs. z roku 201986,5%82,8%1,2%
abs. z roku 202083,1%76,6%1,4%
abs. z roku 202173,8%68,1%2,3%
abs. z roku 202285,2%77,8%0,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Inżynieria chemiczna i procesowa (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Inżynieria chemiczna i procesowa (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Inżynieria chemiczna i procesowa (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca61,3%71,4%63,9%73,7%71,6%71,7%69,1%64,0%70,9%
umowa o pracę53,1%63,3%52,1%64,4%63,3%64,9%60,8%56,1%64,1%
samo­zatrudnienie1,0%0,0%1,3%1,7%2,4%1,2%1,0%2,1%0,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Inżynieria chemiczna i procesowa (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Inżynieria chemiczna i procesowa (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Inżynieria chemiczna i procesowa (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 504 zł3 103 zł2 933 zł3 338 zł3 836 zł4 432 zł4 264 zł3 963 zł5 555 zł
w II roku3 512 zł4 296 zł4 226 zł4 522 zł4 793 zł5 539 zł6 223 zł5 589 zł
w III roku4 200 zł5 011 zł5 047 zł5 223 zł5 711 zł6 607 zł7 472 zł
w IV roku4 952 zł5 551 zł5 838 zł6 030 zł6 983 zł7 939 zł
w V roku5 328 zł5 840 zł6 581 zł6 862 zł8 543 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Inżynieria chemiczna i procesowa (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Inżynieria chemiczna i procesowa (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 815 zł3 262 zł3 234 zł3 589 zł4 127 zł4 543 zł4 568 zł4 112 zł6 026 zł
w II roku3 698 zł4 435 zł4 323 zł4 634 zł5 073 zł5 525 zł6 459 zł5 655 zł
w III roku4 345 zł5 048 zł5 153 zł5 314 zł6 093 zł6 839 zł8 000 zł
w IV roku5 062 zł5 644 zł5 897 zł6 169 zł7 301 zł8 158 zł
w V roku5 492 zł5 961 zł6 699 zł7 018 zł8 886 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Inżynieria chemiczna i procesowa (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Inżynieria chemiczna i procesowa (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,690,790,700,750,810,850,760,630,81
w II roku0,921,040,940,950,930,991,000,79
w III roku1,061,141,071,021,021,061,06
w IV roku1,161,181,141,061,131,11
w V roku1,151,151,171,081,22
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Inżynieria chemiczna i procesowa (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Inżynieria chemiczna i procesowa (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności