aplikacja Matura google play app store

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014141
rok 2015144
rok 2016118
rok 201782
rok 201874
rok 201968
rok 202065
rok 202153
Liczba absolwentów
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201511,7%
absolwenci z roku 201612,7%
absolwenci z roku 20178,5%
absolwenci z roku 20188,1%
absolwenci z roku 20195,9%
absolwenci z roku 20203,1%
absolwenci z roku 202111,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku10,7%6,7%4,3%3,3%2,9%1,4%9,0%5,2%
w II roku6,5%4,9%2,6%5,1%1,6%0,4%3,7%
w III roku4,3%4,4%1,7%1,4%2,3%0,0%
w IV roku2,5%1,5%1,6%2,1%1,0%
w V roku1,2%1,5%2,2%0,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,260,960,860,560,840,442,240,98
w II roku0,771,040,561,510,530,100,89
w III roku0,541,020,160,400,850,00
w IV roku0,370,560,350,380,38
w V roku0,230,550,540,06
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,647,82
absolwenci z roku 20153,285,79
absolwenci z roku 20163,525,63
absolwenci z roku 20171,863,56
absolwenci z roku 20182,062,80
absolwenci z roku 20191,291,36
absolwenci z roku 20201,792,24
absolwenci z roku 20211,492,07
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201486,5%74,1%2,9%
abs. z roku 201586,4%78,4%0,5%
abs. z roku 201684,8%77,1%0,8%
abs. z roku 201793,9%87,8%3,7%
abs. z roku 201896,0%94,6%0,0%
abs. z roku 201995,6%95,6%0,0%
abs. z roku 202090,8%84,6%0,0%
abs. z roku 202190,6%84,9%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca71,3%76,3%76,1%83,9%83,4%89,7%81,0%76,9%
umowa o pracę58,8%67,6%65,7%72,9%79,7%88,1%75,5%72,9%
samo­zatrudnienie2,5%0,5%0,8%2,3%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 038 zł2 670 zł2 657 zł2 987 zł3 131 zł3 789 zł3 140 zł3 866 zł
w II roku2 489 zł2 987 zł3 156 zł3 399 zł3 701 zł4 157 zł3 870 zł
w III roku2 753 zł3 227 zł3 522 zł3 804 zł4 124 zł4 713 zł
w IV roku2 988 zł3 627 zł4 005 zł4 241 zł4 708 zł
w V roku3 373 zł4 072 zł4 314 zł4 952 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 215 zł2 864 zł2 876 zł3 063 zł3 122 zł3 776 zł3 370 zł4 006 zł
w II roku2 611 zł3 137 zł3 243 zł3 483 zł3 659 zł4 212 zł3 947 zł
w III roku2 830 zł3 333 zł3 528 zł3 871 zł4 127 zł4 712 zł
w IV roku3 104 zł3 690 zł3 956 zł4 338 zł4 733 zł
w V roku3 396 zł4 077 zł4 271 zł5 033 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,510,650,600,650,610,700,560,60
w II roku0,590,700,660,680,670,710,62
w III roku0,620,710,690,710,700,75
w IV roku0,640,750,740,730,72
w V roku0,670,790,740,76
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności