aplikacja Matura google play app store

Hipologia i jeździectwo

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Hipologia i jeździectwo, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201419
rok 201817
rok 201917
rok 202020
rok 202116
Liczba absolwentów
Hipologia i jeździectwo (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Hipologia i jeździectwo, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201811,8%
absolwenci z roku 201923,5%
absolwenci z roku 202020,0%
absolwenci z roku 20216,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Hipologia i jeździectwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Hipologia i jeździectwo, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku36,0%17,2%10,3%27,1%9,4%
w II roku19,3%3,4%7,8%13,3%
w III roku9,2%6,4%4,2%
w IV roku8,8%7,4%
w V roku9,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Hipologia i jeździectwo (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Hipologia i jeździectwo, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,922,822,475,051,73
w II roku1,590,511,241,90
w III roku0,880,860,91
w IV roku1,221,68
w V roku1,38
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Hipologia i jeździectwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Hipologia i jeździectwo, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20148,0018,14
absolwenci z roku 20184,448,40
absolwenci z roku 20197,2514,36
absolwenci z roku 20205,948,77
absolwenci z roku 20215,643,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Hipologia i jeździectwo (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Hipologia i jeździectwo (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Hipologia i jeździectwo, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201478,9%26,3%10,5%
abs. z roku 201888,2%70,6%0,0%
abs. z roku 201982,4%52,9%0,0%
abs. z roku 202075,0%45,0%20,0%
abs. z roku 202156,2%31,2%18,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Hipologia i jeździectwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Hipologia i jeździectwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Hipologia i jeździectwo (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Hipologia i jeździectwo, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca38,2%58,8%48,5%49,2%40,1%
umowa o pracę15,8%44,6%31,9%25,0%23,4%
samo­zatrudnienie4,8%0,0%0,0%10,8%13,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Hipologia i jeździectwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Hipologia i jeździectwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Hipologia i jeździectwo (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Hipologia i jeździectwo, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku930 zł2 014 zł1 412 zł1 373 zł2 363 zł
w II roku1 921 zł2 632 zł1 799 zł2 466 zł
w III roku1 884 zł3 115 zł2 768 zł
w IV roku2 222 zł3 942 zł
w V roku2 084 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Hipologia i jeździectwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Hipologia i jeździectwo, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 093 zł2 272 zł1 743 zł1 958 zł2 848 zł
w II roku2 426 zł2 531 zł2 409 zł2 887 zł
w III roku2 262 zł3 247 zł3 026 zł
w IV roku2 600 zł4 024 zł
w V roku2 792 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Hipologia i jeździectwo (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Hipologia i jeździectwo, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,280,420,280,250,41
w II roku0,560,550,330,41
w III roku0,510,580,46
w IV roku0,540,67
w V roku0,47
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Hipologia i jeździectwo (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności