aplikacja Matura google play app store

Gospodarka i administracja publiczna

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014179
rok 2015173
rok 2016121
rok 2017119
rok 2018119
rok 201972
rok 202028
rok 202185
rok 202269
Liczba absolwentów
Gospodarka i administracja publiczna (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201514,4%
absolwenci z roku 201613,2%
absolwenci z roku 201725,2%
absolwenci z roku 201816,0%
absolwenci z roku 201913,9%
absolwenci z roku 202014,3%
absolwenci z roku 20218,2%
absolwenci z roku 202213,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Gospodarka i administracja publiczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku10,6%9,5%8,0%7,9%5,1%6,4%11,0%5,4%10,9%
w II roku5,9%4,2%5,2%4,9%3,2%2,8%2,1%5,8%
w III roku3,8%3,7%3,3%2,9%2,7%1,0%1,5%
w IV roku2,0%1,7%2,1%2,4%1,2%0,8%
w V roku1,5%0,9%3,8%3,7%1,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Gospodarka i administracja publiczna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Gospodarka i administracja publiczna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,001,031,221,221,161,272,001,151,95
w II roku0,660,530,860,890,750,570,481,37
w III roku0,470,660,460,410,640,090,40
w IV roku0,330,490,390,350,290,15
w V roku0,310,160,730,560,40
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Gospodarka i administracja publiczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Gospodarka i administracja publiczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,556,51
absolwenci z roku 20152,465,38
absolwenci z roku 20162,294,96
absolwenci z roku 20173,585,56
absolwenci z roku 20182,294,65
absolwenci z roku 20192,925,86
absolwenci z roku 20203,364,00
absolwenci z roku 20212,923,69
absolwenci z roku 20222,874,82
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Gospodarka i administracja publiczna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Gospodarka i administracja publiczna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201486,7%75,4%4,4%
abs. z roku 201593,1%80,3%1,7%
abs. z roku 201690,1%81,8%4,9%
abs. z roku 201790,7%82,4%4,2%
abs. z roku 201889,9%84,9%3,4%
abs. z roku 201990,3%80,5%1,4%
abs. z roku 202096,4%89,3%3,6%
abs. z roku 202187,1%78,8%3,6%
abs. z roku 202289,9%71,0%1,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Gospodarka i administracja publiczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Gospodarka i administracja publiczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Gospodarka i administracja publiczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca74,8%80,2%80,5%77,0%80,5%80,0%81,8%73,3%70,9%
umowa o pracę60,6%66,8%70,3%66,0%73,2%70,2%69,6%66,3%53,3%
samo­zatrudnienie3,7%1,3%3,3%2,9%2,6%1,4%3,6%1,7%1,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Gospodarka i administracja publiczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Gospodarka i administracja publiczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Gospodarka i administracja publiczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 675 zł2 614 zł2 976 zł3 198 zł3 417 zł3 410 zł3 706 zł3 631 zł3 329 zł
w II roku3 160 zł3 450 zł3 591 zł3 933 zł4 070 zł4 234 zł5 395 zł4 351 zł
w III roku3 745 zł3 949 zł4 226 zł4 460 zł4 720 zł4 903 zł6 860 zł
w IV roku4 290 zł4 528 zł4 660 zł5 050 zł5 739 zł6 017 zł
w V roku4 840 zł5 043 zł4 987 zł5 462 zł6 668 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Gospodarka i administracja publiczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Gospodarka i administracja publiczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 911 zł2 934 zł3 038 zł3 375 zł3 516 zł3 591 zł3 780 zł3 747 zł3 862 zł
w II roku3 252 zł3 516 zł3 663 zł3 948 zł4 167 zł4 320 zł5 384 zł4 526 zł
w III roku3 812 zł4 039 zł4 139 zł4 400 zł4 783 zł4 920 zł6 828 zł
w IV roku4 268 zł4 587 zł4 679 zł4 998 zł5 665 zł5 974 zł
w V roku4 812 zł5 052 zł5 021 zł5 597 zł6 558 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Gospodarka i administracja publiczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Gospodarka i administracja publiczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,740,680,750,750,730,670,650,670,52
w II roku0,840,860,850,850,800,760,850,70
w III roku0,950,930,940,890,860,800,97
w IV roku1,001,000,950,920,940,88
w V roku1,041,030,930,910,95
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Gospodarka i administracja publiczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Gospodarka i administracja publiczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności