aplikacja Matura google play app store

Geodezja i kartografia

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Geodezja i kartografia, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014903
rok 2015864
rok 2016912
rok 2017875
rok 2018781
rok 2019734
rok 2020562
rok 2021433
rok 2022353
Liczba absolwentów
Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Geodezja i kartografia, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201520,5%
absolwenci z roku 201618,7%
absolwenci z roku 201718,5%
absolwenci z roku 201815,2%
absolwenci z roku 201916,8%
absolwenci z roku 202020,6%
absolwenci z roku 202111,9%
absolwenci z roku 202216,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geodezja i kartografia, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku11,2%10,9%10,7%8,4%7,6%6,6%7,2%7,6%6,3%
w II roku6,3%5,7%4,0%3,8%3,0%3,2%2,7%3,2%
w III roku4,1%2,9%3,6%2,6%2,7%2,7%2,6%
w IV roku2,3%1,5%2,8%1,6%2,6%3,2%
w V roku2,6%1,6%2,2%1,6%2,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geodezja i kartografia, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,961,081,261,181,191,001,191,101,02
w II roku0,630,760,600,590,440,430,500,52
w III roku0,560,490,610,450,370,370,50
w IV roku0,330,280,510,240,350,51
w V roku0,460,310,430,260,43
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Geodezja i kartografia, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,089,19
absolwenci z roku 20153,727,54
absolwenci z roku 20163,456,73
absolwenci z roku 20173,065,55
absolwenci z roku 20182,535,08
absolwenci z roku 20192,384,61
absolwenci z roku 20203,155,15
absolwenci z roku 20212,054,15
absolwenci z roku 20221,802,72
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geodezja i kartografia, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201487,0%65,1%7,8%
abs. z roku 201588,9%71,4%7,0%
abs. z roku 201690,1%75,6%6,4%
abs. z roku 201791,5%81,7%5,7%
abs. z roku 201893,3%83,1%6,0%
abs. z roku 201991,8%81,5%4,6%
abs. z roku 202091,0%80,4%4,4%
abs. z roku 202194,9%80,2%6,1%
abs. z roku 202292,4%79,0%6,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Geodezja i kartografia, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca67,7%71,7%74,2%78,4%80,3%81,4%78,4%80,5%81,5%
umowa o pracę47,0%52,8%57,2%63,9%67,2%67,8%65,0%63,4%67,6%
samo­zatrudnienie5,6%5,3%4,4%3,9%4,3%3,6%3,0%4,0%4,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geodezja i kartografia, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 904 zł2 144 zł2 301 zł2 585 zł2 788 zł3 104 zł3 289 zł3 371 zł4 023 zł
w II roku2 443 zł2 725 zł3 093 zł3 353 zł3 569 zł3 853 zł4 302 zł4 561 zł
w III roku2 907 zł3 417 zł3 724 zł3 944 zł4 099 zł4 604 zł5 293 zł
w IV roku3 510 zł4 092 zł4 265 zł4 425 zł4 753 zł5 523 zł
w V roku4 044 zł4 608 zł4 883 zł5 068 zł5 650 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geodezja i kartografia, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 187 zł2 377 zł2 514 zł2 728 zł2 914 zł3 263 zł3 417 zł3 718 zł4 291 zł
w II roku2 567 zł2 847 zł3 149 zł3 406 zł3 621 zł3 870 zł4 350 zł4 707 zł
w III roku3 008 zł3 468 zł3 746 zł3 972 zł4 116 zł4 632 zł5 335 zł
w IV roku3 546 zł4 105 zł4 258 zł4 444 zł4 776 zł5 544 zł
w V roku4 099 zł4 613 zł4 872 zł5 091 zł5 654 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geodezja i kartografia, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,530,570,590,620,630,650,630,570,62
w II roku0,650,690,740,740,750,740,740,70
w III roku0,730,800,830,810,780,790,80
w IV roku0,820,890,880,830,800,84
w V roku0,880,930,920,860,85
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Geodezja i kartografia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności