aplikacja Matura google play app store

Fizyka techniczna

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Fizyka techniczna, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014164
rok 2015202
rok 2016256
rok 2017291
rok 2018201
rok 2019184
rok 2020134
rok 2021127
rok 2022124
Liczba absolwentów
Fizyka techniczna (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Fizyka techniczna, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201546,5%
absolwenci z roku 201640,2%
absolwenci z roku 201739,9%
absolwenci z roku 201833,3%
absolwenci z roku 201933,7%
absolwenci z roku 202035,8%
absolwenci z roku 202133,1%
absolwenci z roku 202241,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Fizyka techniczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizyka techniczna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku5,4%4,9%4,5%1,8%2,5%2,6%3,4%1,4%1,8%
w II roku1,6%1,6%3,8%1,5%1,6%1,1%1,2%0,5%
w III roku0,1%0,5%3,1%1,4%3,1%1,0%0,3%
w IV roku0,8%0,5%1,2%1,4%2,9%1,1%
w V roku1,0%1,0%1,0%0,7%3,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Fizyka techniczna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Fizyka techniczna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizyka techniczna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,820,660,580,350,630,520,510,300,59
w II roku0,210,280,550,350,360,270,280,10
w III roku0,010,100,640,310,720,190,07
w IV roku0,420,130,190,410,680,24
w V roku0,210,270,160,240,80
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Fizyka techniczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Fizyka techniczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Fizyka techniczna, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20147,7811,97
absolwenci z roku 20158,2412,97
absolwenci z roku 20167,4211,23
absolwenci z roku 20177,6510,97
absolwenci z roku 20185,768,07
absolwenci z roku 20195,216,88
absolwenci z roku 20203,154,60
absolwenci z roku 20212,113,52
absolwenci z roku 20222,022,26
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Fizyka techniczna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Fizyka techniczna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizyka techniczna, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201470,7%54,6%11,0%
abs. z roku 201576,2%59,4%6,4%
abs. z roku 201674,2%57,0%10,6%
abs. z roku 201774,2%63,2%9,3%
abs. z roku 201881,6%71,1%6,0%
abs. z roku 201979,9%67,4%13,6%
abs. z roku 202085,1%60,4%20,2%
abs. z roku 202183,5%65,4%10,2%
abs. z roku 202280,6%66,9%10,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Fizyka techniczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Fizyka techniczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Fizyka techniczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Fizyka techniczna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca58,2%57,3%63,5%61,4%71,9%72,3%71,7%73,1%66,5%
umowa o pracę42,8%44,5%46,6%50,1%62,4%58,8%50,8%57,3%55,5%
samo­zatrudnienie9,1%3,8%9,4%5,9%4,6%10,7%15,9%9,0%8,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Fizyka techniczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Fizyka techniczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Fizyka techniczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizyka techniczna, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 115 zł3 111 zł3 813 zł3 763 zł4 753 zł4 850 zł4 702 zł4 997 zł6 242 zł
w II roku3 433 zł4 107 zł4 897 zł4 550 zł5 380 zł5 730 zł6 299 zł6 857 zł
w III roku4 388 zł4 676 zł5 763 zł5 361 zł6 086 zł7 098 zł7 506 zł
w IV roku4 996 zł5 087 zł6 392 zł6 376 zł7 150 zł8 551 zł
w V roku5 878 zł6 168 zł7 344 zł7 287 zł8 118 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Fizyka techniczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Fizyka techniczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizyka techniczna, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 578 zł3 629 zł4 198 zł4 052 zł4 894 zł5 122 zł5 416 zł5 706 zł6 898 zł
w II roku4 145 zł4 732 zł5 224 zł5 038 zł5 550 zł6 004 zł6 759 zł7 299 zł
w III roku4 700 zł5 371 zł6 172 zł6 009 zł6 413 zł7 229 zł7 926 zł
w IV roku5 168 zł5 913 zł6 845 zł6 938 zł7 494 zł8 837 zł
w V roku5 877 zł6 526 zł7 619 zł7 734 zł8 450 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Fizyka techniczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Fizyka techniczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizyka techniczna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,830,810,910,870,970,950,840,790,88
w II roku0,891,001,100,971,011,031,030,95
w III roku1,081,041,211,071,061,141,09
w IV roku1,141,031,251,161,111,20
w V roku1,251,181,311,191,13
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Fizyka techniczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Fizyka techniczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności