aplikacja Matura google play app store

Fizjoterapia

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Fizjoterapia, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 20143 696
rok 20153 849
rok 20163 635
rok 20173 368
rok 20183 926
rok 20194 095
rok 20203 876
rok 20214 445
rok 20221 843
Liczba absolwentów
Fizjoterapia (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Fizjoterapia, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 20159,5%
absolwenci z roku 201610,1%
absolwenci z roku 201711,6%
absolwenci z roku 201810,5%
absolwenci z roku 20199,7%
absolwenci z roku 202011,7%
absolwenci z roku 202112,3%
absolwenci z roku 20225,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Fizjoterapia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizjoterapia, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku11,7%11,1%7,8%6,6%5,1%4,3%4,2%2,7%2,7%
w II roku5,1%5,0%4,1%3,1%2,8%2,9%1,9%1,9%
w III roku3,6%3,6%3,0%2,8%2,9%1,8%1,7%
w IV roku3,1%2,8%2,9%2,8%2,4%1,6%
w V roku2,1%2,5%3,0%1,8%1,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Fizjoterapia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Fizjoterapia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizjoterapia, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,101,261,091,110,950,850,730,500,55
w II roku0,570,690,710,680,580,500,370,37
w III roku0,520,600,620,600,510,360,37
w IV roku0,520,530,650,480,500,35
w V roku0,440,460,600,360,34
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Fizjoterapia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Fizjoterapia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Fizjoterapia, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,329,80
absolwenci z roku 20153,309,22
absolwenci z roku 20162,958,63
absolwenci z roku 20172,918,20
absolwenci z roku 20182,477,29
absolwenci z roku 20192,166,66
absolwenci z roku 20202,205,54
absolwenci z roku 20211,863,93
absolwenci z roku 20220,771,34
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Fizjoterapia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Fizjoterapia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizjoterapia, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201489,3%62,4%17,6%
abs. z roku 201590,1%63,6%14,9%
abs. z roku 201690,5%65,0%16,2%
abs. z roku 201791,3%68,4%16,2%
abs. z roku 201893,2%70,4%16,3%
abs. z roku 201992,0%66,3%16,6%
abs. z roku 202091,4%64,4%17,8%
abs. z roku 202190,8%61,5%18,9%
abs. z roku 202291,2%63,1%28,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Fizjoterapia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Fizjoterapia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Fizjoterapia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Fizjoterapia, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca74,2%74,1%77,5%78,8%81,7%81,9%81,2%80,3%84,4%
umowa o pracę47,5%47,4%50,5%52,7%56,5%54,8%52,5%50,9%55,5%
samo­zatrudnienie12,7%10,6%12,3%11,6%11,9%13,1%13,3%14,3%22,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Fizjoterapia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Fizjoterapia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Fizjoterapia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizjoterapia, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 821 zł1 869 zł2 060 zł2 247 zł2 564 zł2 661 zł3 176 zł3 749 zł5 028 zł
w II roku2 222 zł2 313 zł2 511 zł2 787 zł3 020 zł3 350 zł4 153 zł5 079 zł
w III roku2 445 zł2 612 zł2 908 zł3 071 zł3 534 zł4 110 zł5 283 zł
w IV roku2 681 zł2 968 zł3 108 zł3 531 zł4 221 zł5 190 zł
w V roku3 037 zł3 175 zł3 521 zł4 108 zł5 209 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Fizjoterapia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Fizjoterapia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizjoterapia, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 993 zł2 002 zł2 150 zł2 328 zł2 615 zł2 780 zł3 158 zł3 837 zł5 110 zł
w II roku2 243 zł2 314 zł2 488 zł2 761 zł2 999 zł3 304 zł4 037 zł5 043 zł
w III roku2 432 zł2 565 zł2 840 zł3 025 zł3 464 zł3 975 zł5 085 zł
w IV roku2 629 zł2 883 zł3 052 zł3 416 zł4 087 zł5 053 zł
w V roku2 949 zł3 106 zł3 431 zł4 021 zł5 015 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Fizjoterapia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Fizjoterapia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizjoterapia, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,510,490,520,530,570,550,600,640,77
w II roku0,590,580,590,610,620,640,710,77
w III roku0,620,620,640,630,670,710,80
w IV roku0,640,650,640,660,730,80
w V roku0,670,650,660,700,80
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Fizjoterapia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Fizjoterapia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności