aplikacja Matura google play app store

Europeistyka

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Europeistyka, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014265
rok 2015179
rok 2016108
rok 2017143
rok 2018109
rok 2019124
rok 202060
rok 202162
rok 202298
Liczba absolwentów
Europeistyka (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Europeistyka, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201515,6%
absolwenci z roku 201612,0%
absolwenci z roku 20179,1%
absolwenci z roku 201816,5%
absolwenci z roku 20197,3%
absolwenci z roku 20208,3%
absolwenci z roku 202127,5%
absolwenci z roku 202211,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Europeistyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Europeistyka, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku14,7%10,8%7,6%6,0%6,8%6,1%4,5%4,6%2,9%
w II roku8,1%6,6%5,2%4,2%5,6%4,4%1,0%2,4%
w III roku5,0%3,9%4,5%3,7%5,2%2,2%0,7%
w IV roku4,1%4,4%5,1%3,0%6,3%3,2%
w V roku2,8%5,0%4,7%2,1%5,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Europeistyka (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Europeistyka (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Europeistyka, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,250,980,760,750,960,860,530,800,49
w II roku0,760,690,640,960,840,680,170,45
w III roku0,530,520,510,980,750,280,09
w IV roku0,460,680,740,600,960,54
w V roku0,510,700,590,380,86
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Europeistyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Europeistyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Europeistyka, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,827,99
absolwenci z roku 20153,727,18
absolwenci z roku 20163,745,85
absolwenci z roku 20172,225,13
absolwenci z roku 20183,926,63
absolwenci z roku 20192,152,92
absolwenci z roku 20201,252,22
absolwenci z roku 20213,754,37
absolwenci z roku 20221,532,02
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Europeistyka (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Europeistyka (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Europeistyka, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201485,4%67,6%5,5%
abs. z roku 201584,3%71,0%8,4%
abs. z roku 201682,4%70,4%4,6%
abs. z roku 201790,2%78,3%7,7%
abs. z roku 201886,2%74,3%8,2%
abs. z roku 201989,5%79,8%6,4%
abs. z roku 202095,0%88,3%8,3%
abs. z roku 202179,1%72,6%8,1%
abs. z roku 202281,6%74,5%6,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Europeistyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Europeistyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Europeistyka (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Europeistyka, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca64,9%72,5%68,2%81,3%73,7%83,6%89,0%65,2%74,9%
umowa o pracę50,3%59,2%60,1%67,9%62,9%75,2%83,4%58,6%66,1%
samo­zatrudnienie4,3%5,9%2,8%6,4%6,3%5,7%6,9%5,9%5,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Europeistyka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Europeistyka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Europeistyka (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Europeistyka, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 377 zł2 696 zł2 698 zł3 059 zł3 447 zł4 569 zł4 845 zł4 632 zł5 784 zł
w II roku2 879 zł3 233 zł3 176 zł3 563 zł4 053 zł4 840 zł5 341 zł5 728 zł
w III roku3 436 zł3 747 zł3 600 zł3 930 zł4 463 zł5 610 zł5 944 zł
w IV roku3 744 zł4 272 zł4 059 zł4 284 zł5 237 zł6 059 zł
w V roku4 228 zł4 646 zł4 382 zł4 896 zł5 937 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Europeistyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Europeistyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Europeistyka, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 640 zł2 922 zł3 000 zł3 287 zł3 683 zł4 773 zł4 910 zł4 820 zł5 721 zł
w II roku3 065 zł3 386 zł3 431 zł3 609 zł4 358 zł4 885 zł5 411 zł5 825 zł
w III roku3 528 zł3 814 zł3 657 zł4 023 zł4 616 zł5 655 zł5 928 zł
w IV roku3 721 zł4 285 zł4 172 zł4 304 zł5 306 zł6 334 zł
w V roku4 165 zł4 674 zł4 510 zł4 779 zł5 971 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Europeistyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Europeistyka (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Europeistyka, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,650,720,710,740,780,970,930,740,83
w II roku0,760,830,780,810,850,940,920,83
w III roku0,860,910,820,830,860,980,91
w IV roku0,880,960,860,820,900,94
w V roku0,920,970,860,850,91
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Europeistyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Europeistyka (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności