aplikacja Matura google play app store

Elektronika i telekomunikacja

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014548
rok 2015507
rok 2016490
rok 2017534
rok 2018451
rok 2019365
rok 2020330
rok 2021300
rok 2022306
Liczba absolwentów
Elektronika i telekomunikacja (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201520,5%
absolwenci z roku 201623,0%
absolwenci z roku 201718,6%
absolwenci z roku 201818,6%
absolwenci z roku 201918,4%
absolwenci z roku 202014,3%
absolwenci z roku 202117,3%
absolwenci z roku 202216,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Elektronika i telekomunikacja (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku4,0%2,8%3,5%2,0%2,7%3,0%3,7%2,3%2,9%
w II roku1,1%1,0%0,9%0,7%1,4%1,6%1,2%0,9%
w III roku0,4%0,7%0,5%0,7%1,1%0,6%1,3%
w IV roku0,6%0,8%1,2%0,6%0,8%0,2%
w V roku0,5%0,9%1,2%0,8%0,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Elektronika i telekomunikacja (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Elektronika i telekomunikacja (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,430,380,520,370,510,590,590,380,65
w II roku0,150,140,220,150,280,350,210,18
w III roku0,070,120,110,130,210,120,31
w IV roku0,120,180,220,120,140,03
w V roku0,120,210,240,120,20
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Elektronika i telekomunikacja (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Elektronika i telekomunikacja (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,984,36
absolwenci z roku 20152,834,57
absolwenci z roku 20162,844,48
absolwenci z roku 20172,133,41
absolwenci z roku 20182,484,10
absolwenci z roku 20192,423,68
absolwenci z roku 20202,082,63
absolwenci z roku 20211,772,43
absolwenci z roku 20221,211,20
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Elektronika i telekomunikacja (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Elektronika i telekomunikacja (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201489,3%82,1%6,4%
abs. z roku 201591,0%82,9%7,4%
abs. z roku 201691,6%83,6%7,7%
abs. z roku 201787,9%80,4%8,2%
abs. z roku 201891,3%81,6%9,5%
abs. z roku 201988,8%79,9%10,2%
abs. z roku 202094,2%84,9%9,1%
abs. z roku 202193,3%86,7%8,7%
abs. z roku 202287,7%80,3%7,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Elektronika i telekomunikacja (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Elektronika i telekomunikacja (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Elektronika i telekomunikacja (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca80,8%81,4%81,8%80,3%83,4%79,3%84,2%85,8%80,6%
umowa o pracę72,1%72,5%73,3%72,3%73,8%70,2%74,3%77,8%72,4%
samo­zatrudnienie5,1%5,5%5,5%5,8%7,5%7,5%7,3%5,9%5,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Elektronika i telekomunikacja (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Elektronika i telekomunikacja (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Elektronika i telekomunikacja (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku4 456 zł4 466 zł5 040 zł5 497 zł6 013 zł6 160 zł6 259 zł7 351 zł8 111 zł
w II roku5 447 zł5 516 zł6 376 zł7 022 zł7 293 zł7 638 zł8 130 zł9 392 zł
w III roku6 458 zł6 689 zł7 589 zł8 285 zł8 583 zł9 484 zł10 091 zł
w IV roku7 597 zł7 860 zł8 570 zł9 136 zł10 309 zł11 331 zł
w V roku8 982 zł8 804 zł9 504 zł10 786 zł12 315 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Elektronika i telekomunikacja (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Elektronika i telekomunikacja (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku4 577 zł4 648 zł5 247 zł5 614 zł6 225 zł6 352 zł6 344 zł7 476 zł8 515 zł
w II roku5 586 zł5 618 zł6 517 zł7 066 zł7 370 zł7 735 zł8 240 zł9 533 zł
w III roku6 591 zł6 752 zł7 699 zł8 396 zł8 577 zł9 561 zł10 225 zł
w IV roku7 727 zł7 927 zł8 666 zł9 268 zł10 381 zł11 324 zł
w V roku9 162 zł8 815 zł9 618 zł10 894 zł12 353 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Elektronika i telekomunikacja (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Elektronika i telekomunikacja (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika i telekomunikacja, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,191,141,241,261,271,221,131,201,18
w II roku1,401,341,461,501,431,381,311,36
w III roku1,571,531,611,641,541,541,46
w IV roku1,721,681,671,671,661,64
w V roku1,871,751,691,781,76
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Elektronika i telekomunikacja (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Elektronika i telekomunikacja (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności