aplikacja Matura google play app store

Elektronika

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Elektronika, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201499
rok 2015112
rok 2016129
rok 201799
rok 2018112
rok 2019115
rok 2020121
rok 2021147
rok 2022102
Liczba absolwentów
Elektronika (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Elektronika, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201531,2%
absolwenci z roku 201628,7%
absolwenci z roku 201731,3%
absolwenci z roku 201822,3%
absolwenci z roku 201925,2%
absolwenci z roku 202038,8%
absolwenci z roku 202122,3%
absolwenci z roku 202229,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Elektronika (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku2,6%4,0%2,3%1,0%0,8%2,3%2,2%2,1%2,5%
w II roku1,7%0,0%0,4%0,6%1,5%1,6%0,0%0,8%
w III roku1,6%0,4%0,2%0,8%0,5%0,4%1,5%
w IV roku0,6%0,6%0,8%1,5%0,0%0,4%
w V roku0,4%0,9%1,1%0,6%0,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Elektronika (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Elektronika (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,330,630,410,180,170,570,490,670,75
w II roku0,180,000,120,190,230,280,020,33
w III roku0,520,030,110,170,070,090,40
w IV roku0,150,100,400,190,000,23
w V roku0,020,170,370,060,03
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Elektronika (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Elektronika (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Elektronika, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,255,99
absolwenci z roku 20154,698,62
absolwenci z roku 20163,425,11
absolwenci z roku 20173,755,58
absolwenci z roku 20182,225,27
absolwenci z roku 20192,994,62
absolwenci z roku 20203,283,66
absolwenci z roku 20212,112,78
absolwenci z roku 20222,182,89
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Elektronika (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Elektronika (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201486,9%80,8%6,1%
abs. z roku 201587,5%74,1%6,2%
abs. z roku 201689,1%79,8%4,6%
abs. z roku 201786,9%80,8%7,0%
abs. z roku 201892,0%81,2%8,9%
abs. z roku 201986,1%77,4%7,8%
abs. z roku 202086,9%77,3%8,5%
abs. z roku 202192,6%78,8%10,9%
abs. z roku 202285,3%68,8%10,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Elektronika (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Elektronika (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Elektronika (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Elektronika, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca77,0%70,9%78,0%74,0%82,3%74,9%73,7%80,5%67,1%
umowa o pracę67,3%58,1%69,0%64,3%71,6%61,1%64,2%68,5%55,4%
samo­zatrudnienie4,4%5,1%2,8%4,8%6,6%6,4%4,6%7,1%6,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Elektronika (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Elektronika (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Elektronika (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku4 050 zł4 149 zł4 810 zł4 727 zł6 161 zł5 320 zł6 502 zł6 718 zł6 868 zł
w II roku5 144 zł5 288 zł6 394 zł5 793 zł7 576 zł6 975 zł8 696 zł9 045 zł
w III roku6 492 zł6 170 zł7 565 zł6 688 zł9 154 zł8 775 zł10 233 zł
w IV roku7 748 zł7 245 zł8 484 zł7 737 zł10 110 zł11 173 zł
w V roku8 316 zł8 341 zł9 210 zł8 806 zł11 966 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Elektronika (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Elektronika (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku4 262 zł4 392 zł5 165 zł4 915 zł6 563 zł5 599 zł6 866 zł7 122 zł7 612 zł
w II roku5 367 zł5 454 zł6 574 zł6 257 zł7 875 zł7 251 zł8 714 zł9 386 zł
w III roku6 460 zł6 451 zł7 863 zł7 491 zł9 432 zł9 112 zł10 535 zł
w IV roku7 785 zł7 346 zł8 694 zł8 336 zł10 371 zł11 436 zł
w V roku8 339 zł8 544 zł9 945 zł9 364 zł12 117 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Elektronika (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Elektronika (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektronika, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,041,001,101,041,250,981,171,060,94
w II roku1,291,201,371,191,401,201,391,28
w III roku1,551,321,491,261,561,351,43
w IV roku1,711,431,571,331,571,54
w V roku1,671,511,591,361,65
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Elektronika (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Elektronika (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności