aplikacja Matura google play app store

Ekonomiczna analiza prawa

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ekonomiczna analiza prawa, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201410
rok 201612
rok 201714
rok 201838
rok 201920
rok 202113
Liczba absolwentów
Ekonomiczna analiza prawa (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Ekonomiczna analiza prawa, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201616,7%
absolwenci z roku 201714,3%
absolwenci z roku 201826,3%
absolwenci z roku 201925,0%
absolwenci z roku 202123,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Ekonomiczna analiza prawa (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekonomiczna analiza prawa, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
w I roku0,0%4,9%0,0%0,7%0,0%2,6%
w II roku0,0%2,1%0,0%0,2%0,8%
w III roku0,0%0,0%0,0%1,1%0,0%
w IV roku0,0%0,0%0,0%0,0%
w V roku0,0%0,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Ekonomiczna analiza prawa (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekonomiczna analiza prawa, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
w I roku0,001,970,000,090,000,54
w II roku0,001,000,000,030,26
w III roku0,000,000,000,270,00
w IV roku0,000,000,000,00
w V roku0,000,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Ekonomiczna analiza prawa (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Ekonomiczna analiza prawa, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20141,401,25
absolwenci z roku 20162,424,17
absolwenci z roku 20172,502,50
absolwenci z roku 20184,177,19
absolwenci z roku 20190,924,08
absolwenci z roku 20213,184,70
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Ekonomiczna analiza prawa (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Ekonomiczna analiza prawa (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekonomiczna analiza prawa, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201490,0%80,0%0,0%
abs. z roku 2016100,0%91,7%8,3%
abs. z roku 201728,6%28,6%0,0%
abs. z roku 201852,6%42,1%5,3%
abs. z roku 201960,0%55,0%0,0%
abs. z roku 202176,9%69,2%15,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Ekonomiczna analiza prawa (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Ekonomiczna analiza prawa (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ekonomiczna analiza prawa (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Ekonomiczna analiza prawa, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
jakakolwiek praca86,7%81,9%25,0%48,7%55,4%67,3%
umowa o pracę70,8%75,0%25,0%37,7%47,1%51,9%
samo­zatrudnienie0,0%4,2%0,0%3,9%0,0%11,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Ekonomiczna analiza prawa (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Ekonomiczna analiza prawa (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ekonomiczna analiza prawa (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekonomiczna analiza prawa, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
w I roku5 243 zł5 428 zł6 992 zł5 926 zł6 026 zł4 871 zł
w II roku5 556 zł6 024 zł5 305 zł7 174 zł6 725 zł
w III roku6 547 zł7 488 zł5 527 zł8 765 zł8 071 zł
w IV roku8 701 zł8 298 zł7 270 zł11 018 zł
w V roku11 632 zł8 778 zł11 356 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Ekonomiczna analiza prawa (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Ekonomiczna analiza prawa (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekonomiczna analiza prawa, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
w I roku5 651 zł5 550 zł6 992 zł6 388 zł6 688 zł5 051 zł
w II roku6 145 zł6 059 zł5 305 zł7 425 zł7 412 zł
w III roku6 799 zł7 488 zł8 802 zł8 080 zł
w IV roku8 511 zł8 942 zł11 018 zł
w V roku10 962 zł9 451 zł10 811 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Ekonomiczna analiza prawa (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Ekonomiczna analiza prawa (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekonomiczna analiza prawa, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
w I roku1,391,221,421,110,930,69
w II roku1,371,270,891,230,97
w III roku1,491,440,801,421,15
w IV roku1,661,430,981,58
w V roku2,001,411,39
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Ekonomiczna analiza prawa (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Ekonomiczna analiza prawa (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
    Losy absolwentów kierunków z grupy:
  • prawnicze
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności