aplikacja Matura google play app store

Edukacja techniczno-informatyczna

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014156
rok 2015143
rok 2016112
rok 2017140
rok 201894
rok 201968
rok 202043
rok 202134
Liczba absolwentów
Edukacja techniczno-informatyczna (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201515,4%
absolwenci z roku 201616,1%
absolwenci z roku 20176,2%
absolwenci z roku 201813,8%
absolwenci z roku 201910,3%
absolwenci z roku 202016,3%
absolwenci z roku 202120,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Edukacja techniczno-informatyczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku16,2%17,2%11,3%9,4%5,6%11,7%13,6%11,3%
w II roku10,0%7,3%5,2%4,0%4,8%9,7%4,5%
w III roku4,8%4,5%2,5%3,5%3,2%2,5%
w IV roku3,0%2,8%4,1%3,3%1,4%
w V roku4,6%3,5%2,4%2,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Edukacja techniczno-informatyczna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Edukacja techniczno-informatyczna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,621,851,371,531,582,682,031,86
w II roku1,111,120,840,661,382,360,49
w III roku0,690,650,390,550,820,88
w IV roku0,600,380,660,670,87
w V roku0,940,460,510,48
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Edukacja techniczno-informatyczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Edukacja techniczno-informatyczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20147,8310,60
absolwenci z roku 20155,859,38
absolwenci z roku 20164,256,45
absolwenci z roku 20173,487,87
absolwenci z roku 20182,504,66
absolwenci z roku 20194,526,79
absolwenci z roku 20203,776,48
absolwenci z roku 20211,742,47
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Edukacja techniczno-informatyczna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Edukacja techniczno-informatyczna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201481,0%65,9%7,7%
abs. z roku 201582,5%72,1%4,9%
abs. z roku 201688,5%76,5%5,0%
abs. z roku 201779,6%65,5%7,9%
abs. z roku 201884,0%75,5%9,6%
abs. z roku 201983,8%67,7%7,4%
abs. z roku 202067,4%58,1%4,7%
abs. z roku 202167,6%52,9%5,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Edukacja techniczno-informatyczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Edukacja techniczno-informatyczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Edukacja techniczno-informatyczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca65,1%61,3%72,8%62,8%67,0%69,8%49,6%58,6%
umowa o pracę50,5%47,8%58,7%47,9%58,1%55,5%41,1%49,0%
samo­zatrudnienie5,5%2,5%4,1%6,3%6,7%3,1%2,7%3,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Edukacja techniczno-informatyczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Edukacja techniczno-informatyczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Edukacja techniczno-informatyczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 512 zł2 104 zł2 724 zł2 713 zł3 177 zł3 416 zł3 065 zł4 216 zł
w II roku3 261 zł2 920 zł3 442 zł3 604 zł4 060 zł4 337 zł3 933 zł
w III roku3 763 zł3 478 zł4 213 zł4 247 zł4 697 zł5 487 zł
w IV roku4 148 zł4 160 zł4 772 zł4 870 zł5 620 zł
w V roku4 764 zł4 625 zł5 245 zł5 779 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Edukacja techniczno-informatyczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Edukacja techniczno-informatyczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 787 zł2 193 zł2 933 zł2 989 zł3 353 zł3 711 zł3 327 zł4 849 zł
w II roku3 301 zł2 969 zł3 478 zł3 730 zł4 141 zł4 486 zł4 008 zł
w III roku3 790 zł3 516 zł4 168 zł4 381 zł4 714 zł5 659 zł
w IV roku4 222 zł4 172 zł4 818 zł4 950 zł5 683 zł
w V roku4 769 zł4 617 zł5 291 zł5 701 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Edukacja techniczno-informatyczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Edukacja techniczno-informatyczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,700,560,680,660,700,710,580,74
w II roku0,870,740,800,820,850,830,68
w III roku0,950,830,910,890,910,93
w IV roku0,980,920,960,960,96
w V roku1,050,950,981,03
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Edukacja techniczno-informatyczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Edukacja techniczno-informatyczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności