aplikacja Matura google play app store

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 2014125
rok 2015201
rok 2016194
rok 2017152
rok 2018159
rok 2019170
rok 2020156
rok 2021131
rok 2022131
Liczba absolwentów
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201521,9%
absolwenci z roku 201627,8%
absolwenci z roku 201729,0%
absolwenci z roku 201835,8%
absolwenci z roku 201923,9%
absolwenci z roku 202023,7%
absolwenci z roku 202126,7%
absolwenci z roku 202230,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku11,7%7,0%6,1%6,4%3,0%2,9%5,8%3,1%3,9%
w II roku6,4%4,5%2,5%5,4%3,4%3,9%2,6%0,6%
w III roku8,1%3,9%1,8%4,2%4,7%2,5%2,0%
w IV roku4,3%2,2%1,7%3,7%3,2%1,2%
w V roku3,6%2,3%2,2%3,0%2,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,970,650,710,940,460,530,860,550,55
w II roku0,630,440,301,020,660,690,480,11
w III roku1,060,540,240,990,780,370,54
w IV roku0,570,370,290,660,510,23
w V roku0,550,310,300,590,33
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20147,5111,12
absolwenci z roku 20153,727,62
absolwenci z roku 20164,928,17
absolwenci z roku 20174,218,09
absolwenci z roku 20184,328,49
absolwenci z roku 20192,456,06
absolwenci z roku 20203,417,20
absolwenci z roku 20212,854,86
absolwenci z roku 20221,873,01
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201472,0%55,2%8,8%
abs. z roku 201590,5%71,6%7,5%
abs. z roku 201681,4%66,5%6,7%
abs. z roku 201783,5%70,4%7,2%
abs. z roku 201886,8%69,2%6,3%
abs. z roku 201987,9%72,6%4,7%
abs. z roku 202084,0%69,9%8,3%
abs. z roku 202181,7%63,3%9,9%
abs. z roku 202282,8%68,5%10,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca57,7%74,3%69,4%73,9%67,7%78,9%72,4%69,2%72,9%
umowa o pracę41,8%53,3%55,2%58,0%54,3%61,3%57,5%51,2%59,3%
samo­zatrudnienie5,5%5,1%4,8%5,1%4,0%3,3%5,0%7,1%6,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 734 zł1 881 zł2 310 zł2 342 zł2 367 zł2 956 zł3 061 zł3 340 zł3 949 zł
w II roku2 226 zł2 540 zł2 797 zł2 812 zł2 664 zł3 341 zł3 958 zł4 183 zł
w III roku2 571 zł2 866 zł3 066 zł3 139 zł3 118 zł3 979 zł4 641 zł
w IV roku2 956 zł3 262 zł3 289 zł3 532 zł3 952 zł4 692 zł
w V roku3 223 zł3 522 zł3 584 zł4 265 zł4 658 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 846 zł1 997 zł2 245 zł2 241 zł2 437 zł3 086 zł3 033 zł3 310 zł3 986 zł
w II roku2 308 zł2 422 zł2 617 zł2 688 zł2 800 zł3 483 zł3 778 zł4 103 zł
w III roku2 742 zł2 694 zł2 986 zł2 985 zł3 237 zł3 786 zł4 477 zł
w IV roku3 024 zł3 156 zł3 355 zł3 454 zł3 932 zł4 646 zł
w V roku3 339 zł3 508 zł3 645 zł3 993 zł4 370 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,480,480,560,570,520,600,570,560,60
w II roku0,590,620,640,630,550,620,650,61
w III roku0,650,670,650,650,600,670,69
w IV roku0,700,710,660,670,680,70
w V roku0,720,720,650,730,71
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności