aplikacja Matura google play app store

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 20141 488
rok 20151 158
rok 20161 245
rok 20171 165
rok 20181 137
rok 20191 051
rok 20201 038
rok 2021937
rok 2022802
Liczba absolwentów
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201519,4%
absolwenci z roku 201620,6%
absolwenci z roku 201718,5%
absolwenci z roku 201816,2%
absolwenci z roku 201915,2%
absolwenci z roku 202019,5%
absolwenci z roku 202118,5%
absolwenci z roku 202219,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku10,3%9,2%6,4%5,3%6,0%4,9%5,3%3,8%4,2%
w II roku7,5%6,0%4,3%3,3%4,9%5,0%3,3%3,0%
w III roku4,8%4,0%3,4%3,2%4,5%2,7%2,7%
w IV roku4,1%3,1%3,1%3,3%2,7%2,2%
w V roku3,2%3,2%3,1%2,5%2,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,061,040,890,821,130,991,060,720,92
w II roku1,000,820,790,701,030,960,850,72
w III roku0,750,700,690,740,800,550,63
w IV roku0,770,640,680,650,590,65
w V roku0,670,760,620,540,55
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20145,679,86
absolwenci z roku 20155,498,82
absolwenci z roku 20164,568,36
absolwenci z roku 20174,628,08
absolwenci z roku 20184,238,15
absolwenci z roku 20193,747,03
absolwenci z roku 20203,906,46
absolwenci z roku 20213,114,73
absolwenci z roku 20222,122,96
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201480,4%61,2%8,0%
abs. z roku 201581,3%63,9%7,2%
abs. z roku 201682,3%65,6%6,0%
abs. z roku 201782,5%65,8%6,8%
abs. z roku 201883,6%66,5%8,0%
abs. z roku 201978,3%60,7%6,4%
abs. z roku 202083,3%66,7%6,0%
abs. z roku 202182,1%65,6%8,4%
abs. z roku 202285,7%70,6%7,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca61,8%63,1%67,2%67,0%69,0%64,3%67,7%68,5%72,1%
umowa o pracę45,3%47,3%50,7%51,2%52,5%49,9%52,5%53,2%57,7%
samo­zatrudnienie5,3%4,8%4,0%4,9%5,6%4,6%3,7%5,6%5,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 051 zł2 319 zł2 495 zł2 754 zł2 990 zł3 270 zł3 609 zł4 130 zł4 483 zł
w II roku2 594 zł2 955 zł3 130 zł3 427 zł3 683 zł3 994 zł4 678 zł5 282 zł
w III roku3 061 zł3 493 zł3 702 zł3 847 zł4 198 zł4 845 zł5 571 zł
w IV roku3 526 zł4 079 zł4 186 zł4 436 zł5 010 zł5 847 zł
w V roku4 049 zł4 588 zł4 731 zł5 122 zł5 915 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 338 zł2 610 zł2 794 zł3 040 zł3 297 zł3 659 zł3 961 zł4 502 zł4 834 zł
w II roku2 818 zł3 122 zł3 296 zł3 581 zł3 864 zł4 232 zł4 935 zł5 610 zł
w III roku3 246 zł3 652 zł3 900 zł4 000 zł4 348 zł5 156 zł5 870 zł
w IV roku3 672 zł4 261 zł4 410 zł4 601 zł5 123 zł6 070 zł
w V roku4 173 zł4 698 zł4 891 zł5 306 zł6 025 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,550,600,610,630,640,660,660,690,66
w II roku0,670,730,720,730,730,730,770,79
w III roku0,740,800,790,770,770,800,81
w IV roku0,800,870,830,810,820,85
w V roku0,860,910,860,840,86
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności