aplikacja Matura google play app store

Chemia budowlana

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Chemia budowlana, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201612
rok 201834
rok 201910
rok 202011
Liczba absolwentów
Chemia budowlana (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Chemia budowlana, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201616,7%
absolwenci z roku 201832,4%
absolwenci z roku 201950,0%
absolwenci z roku 202063,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Chemia budowlana (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia budowlana, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
w I roku9,7%1,5%0,0%0,0%
w II roku6,9%0,0%0,0%0,0%
w III roku2,1%0,0%0,0%0,0%
w IV roku0,0%0,5%0,0%
w V roku0,7%0,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Chemia budowlana (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia budowlana, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
w I roku1,420,200,000,00
w II roku1,800,000,000,00
w III roku0,300,000,000,00
w IV roku0,000,080,00
w V roku0,110,06
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Chemia budowlana (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Chemia budowlana, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20169,3312,92
absolwenci z roku 20183,033,22
absolwenci z roku 20193,006,40
absolwenci z roku 20203,308,11
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Chemia budowlana (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Chemia budowlana (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia budowlana, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201666,7%58,3%8,3%
abs. z roku 201894,1%94,1%0,0%
abs. z roku 201990,0%90,0%0,0%
abs. z roku 202090,9%63,6%18,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Chemia budowlana (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Chemia budowlana (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Chemia budowlana (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Chemia budowlana, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
jakakolwiek praca58,3%84,8%74,2%68,9%
umowa o pracę49,3%78,4%74,2%50,8%
samo­zatrudnienie6,2%0,0%0,0%17,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Chemia budowlana (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Chemia budowlana (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Chemia budowlana (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia budowlana, studia II stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
w I roku3 033 zł3 420 zł3 943 zł3 174 zł
w II roku3 758 zł4 546 zł4 581 zł4 833 zł
w III roku4 831 zł5 238 zł6 118 zł6 951 zł
w IV roku5 792 zł5 629 zł6 764 zł
w V roku6 140 zł6 805 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Chemia budowlana (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia budowlana, studia II stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
w I roku3 050 zł3 436 zł3 943 zł3 627 zł
w II roku3 718 zł4 534 zł5 223 zł4 956 zł
w III roku4 828 zł5 318 zł5 915 zł6 980 zł
w IV roku5 764 zł5 795 zł7 515 zł
w V roku6 140 zł6 792 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Chemia budowlana (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia budowlana, studia II stopnia
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
w I roku0,770,740,740,57
w II roku0,910,920,820,76
w III roku1,100,980,990,97
w IV roku1,210,940,93
w V roku1,150,99
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Chemia budowlana (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności