aplikacja Matura google play app store

Biologiczne podstawy kryminalistyki

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201515
rok 201616
rok 201713
rok 201914
rok 202013
Liczba absolwentów
Biologiczne podstawy kryminalistyki (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201526,7%
absolwenci z roku 201650,0%
absolwenci z roku 201746,2%
absolwenci z roku 20197,1%
absolwenci z roku 202030,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Biologiczne podstawy kryminalistyki (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
w I roku18,9%6,8%7,7%13,1%10,9%
w II roku5,0%11,5%0,0%4,2%3,2%
w III roku10,6%6,8%0,0%0,6%
w IV roku3,3%2,1%6,4%
w V roku5,6%4,7%3,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Biologiczne podstawy kryminalistyki (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Biologiczne podstawy kryminalistyki (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
w I roku1,970,652,032,342,34
w II roku0,581,350,000,870,47
w III roku1,280,740,000,16
w IV roku0,560,841,30
w V roku0,851,671,01
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Biologiczne podstawy kryminalistyki (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Biologiczne podstawy kryminalistyki (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20156,6712,46
absolwenci z roku 201611,0716,15
absolwenci z roku 20173,775,15
absolwenci z roku 20194,097,00
absolwenci z roku 20203,738,30
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Biologiczne podstawy kryminalistyki (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Biologiczne podstawy kryminalistyki (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201580,0%66,7%0,0%
abs. z roku 201668,8%43,8%0,0%
abs. z roku 201792,3%84,6%7,7%
abs. z roku 201971,4%64,3%0,0%
abs. z roku 202084,6%46,2%15,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Biologiczne podstawy kryminalistyki (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Biologiczne podstawy kryminalistyki (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Biologiczne podstawy kryminalistyki (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
jakakolwiek praca47,8%44,8%64,7%55,4%61,5%
umowa o pracę36,7%21,9%55,8%47,6%35,9%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%4,5%0,0%1,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Biologiczne podstawy kryminalistyki (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Biologiczne podstawy kryminalistyki (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Biologiczne podstawy kryminalistyki (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
w I roku1 604 zł1 798 zł1 960 zł2 366 zł2 277 zł
w II roku2 081 zł2 252 zł3 249 zł3 532 zł3 722 zł
w III roku2 575 zł2 379 zł3 631 zł4 490 zł
w IV roku2 896 zł2 852 zł3 959 zł
w V roku3 354 zł3 398 zł4 666 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Biologiczne podstawy kryminalistyki (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Biologiczne podstawy kryminalistyki (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
w I roku1 582 zł1 774 zł2 085 zł2 658 zł2 832 zł
w II roku2 370 zł2 180 zł3 230 zł3 723 zł4 365 zł
w III roku2 935 zł2 705 zł3 631 zł4 505 zł
w IV roku2 975 zł3 289 zł3 931 zł
w V roku3 358 zł3 500 zł4 628 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Biologiczne podstawy kryminalistyki (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Biologiczne podstawy kryminalistyki (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
w I roku0,420,480,470,450,42
w II roku0,500,550,720,610,60
w III roku0,600,540,750,69
w IV roku0,620,590,74
w V roku0,660,630,78
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Biologiczne podstawy kryminalistyki (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Biologiczne podstawy kryminalistyki (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności