aplikacja Matura google play app store

Bioinformatyka i biologia systemów

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Bioinformatyka i biologia systemów, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201418
rok 201524
rok 201615
rok 201724
rok 201821
Liczba absolwentów
Bioinformatyka i biologia systemów (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Bioinformatyka i biologia systemów, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201575,0%
absolwenci z roku 201640,0%
absolwenci z roku 201725,0%
absolwenci z roku 201857,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Bioinformatyka i biologia systemów (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bioinformatyka i biologia systemów, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
w I roku4,2%0,0%0,0%0,0%0,0%
w II roku0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
w III roku0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
w IV roku0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
w V roku0,0%0,0%0,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Bioinformatyka i biologia systemów (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bioinformatyka i biologia systemów, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
w I roku0,910,000,000,000,00
w II roku0,000,000,000,000,00
w III roku0,000,000,000,000,00
w IV roku0,000,000,000,000,00
w V roku0,000,000,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Bioinformatyka i biologia systemów (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Bioinformatyka i biologia systemów, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201412,0018,67
absolwenci z roku 20157,5027,17
absolwenci z roku 20163,7519,00
absolwenci z roku 201715,509,00
absolwenci z roku 201813,501,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Bioinformatyka i biologia systemów (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Bioinformatyka i biologia systemów (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bioinformatyka i biologia systemów, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201450,0%33,3%0,0%
abs. z roku 201562,5%37,5%0,0%
abs. z roku 201680,0%60,0%0,0%
abs. z roku 201750,0%37,5%0,0%
abs. z roku 201828,6%14,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Bioinformatyka i biologia systemów (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Bioinformatyka i biologia systemów (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Bioinformatyka i biologia systemów, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
jakakolwiek praca41,7%45,8%56,7%43,8%15,5%
umowa o pracę30,6%25,0%31,7%37,5%14,3%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Bioinformatyka i biologia systemów (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Bioinformatyka i biologia systemów (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bioinformatyka i biologia systemów, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
w I roku4 464 zł2 388 zł4 016 zł4 430 zł5 303 zł
w II roku6 518 zł2 184 zł5 839 zł7 801 zł4 117 zł
w III roku6 626 zł3 890 zł7 118 zł7 958 zł7 022 zł
w IV roku9 378 zł5 131 zł6 934 zł10 556 zł7 898 zł
w V roku6 654 zł7 303 zł8 100 zł11 204 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Bioinformatyka i biologia systemów (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Bioinformatyka i biologia systemów (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bioinformatyka i biologia systemów, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
w I roku5 234 zł3 395 zł5 031 zł5 824 zł9 564 zł
w II roku6 518 zł5 182 zł7 344 zł7 801 zł10 352 zł
w III roku6 626 zł7 498 zł8 526 zł7 958 zł13 794 zł
w IV roku9 371 zł9 178 zł9 951 zł9 780 zł13 189 zł
w V roku6 654 zł9 135 zł10 462 zł13 172 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Bioinformatyka i biologia systemów (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Bioinformatyka i biologia systemów (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bioinformatyka i biologia systemów, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
w I roku1,060,480,670,980,78
w II roku1,580,470,921,580,59
w III roku1,400,801,101,480,91
w IV roku1,521,000,991,801,05
w V roku0,981,191,061,73
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Bioinformatyka i biologia systemów (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Bioinformatyka i biologia systemów (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności