aplikacja Matura google play app store

Behawiorystyka zwierząt

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Behawiorystyka zwierząt, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201411
rok 201522
rok 201611
rok 201835
rok 201944
Liczba absolwentów
Behawiorystyka zwierząt (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Behawiorystyka zwierząt, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 20154,5%
absolwenci z roku 20160,0%
absolwenci z roku 201817,1%
absolwenci z roku 201929,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Behawiorystyka zwierząt (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Behawiorystyka zwierząt, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
w I roku25,0%25,4%25,8%17,6%12,1%
w II roku9,8%14,4%11,4%8,1%
w III roku29,5%12,5%9,1%
w IV roku11,4%11,4%6,1%
w V roku6,1%9,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Behawiorystyka zwierząt (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
Behawiorystyka zwierząt (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Behawiorystyka zwierząt, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
w I roku2,592,253,952,951,90
w II roku1,221,361,901,39
w III roku4,251,592,93
w IV roku1,961,410,89
w V roku1,721,31
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Behawiorystyka zwierząt (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
Behawiorystyka zwierząt (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Behawiorystyka zwierząt, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20148,4511,82
absolwenci z roku 20157,3316,45
absolwenci z roku 20168,2015,80
absolwenci z roku 20186,498,61
absolwenci z roku 20194,655,83
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Behawiorystyka zwierząt (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Behawiorystyka zwierząt (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Behawiorystyka zwierząt, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201472,7%54,5%0,0%
abs. z roku 201581,8%45,5%4,5%
abs. z roku 201672,7%54,5%0,0%
abs. z roku 201882,9%60,0%8,6%
abs. z roku 201972,7%45,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Behawiorystyka zwierząt (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Behawiorystyka zwierząt (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Behawiorystyka zwierząt (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Behawiorystyka zwierząt, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca44,7%48,1%55,3%59,8%47,5%
umowa o pracę36,4%24,2%28,0%38,8%29,7%
samo­zatrudnienie0,0%3,4%0,0%5,2%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Behawiorystyka zwierząt (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Behawiorystyka zwierząt (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Behawiorystyka zwierząt (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Behawiorystyka zwierząt, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 273 zł1 503 zł1 374 zł1 961 zł2 065 zł
w II roku1 583 zł2 154 zł1 766 zł2 627 zł
w III roku1 541 zł2 040 zł1 961 zł
w IV roku1 905 zł2 527 zł3 019 zł
w V roku1 980 zł2 876 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Behawiorystyka zwierząt (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
Behawiorystyka zwierząt (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Behawiorystyka zwierząt, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 547 zł2 265 zł1 632 zł2 341 zł2 436 zł
w II roku1 747 zł2 763 zł2 493 zł2 607 zł
w III roku2 018 zł2 397 zł2 239 zł
w IV roku2 307 zł2 743 zł3 150 zł
w V roku2 164 zł3 092 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Behawiorystyka zwierząt (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
Behawiorystyka zwierząt (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Behawiorystyka zwierząt, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,310,410,310,430,40
w II roku0,380,570,390,55
w III roku0,400,500,44
w IV roku0,470,580,63
w V roku0,450,61
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Behawiorystyka zwierząt (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
Behawiorystyka zwierząt (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności