aplikacja Matura google play app store

Artes liberales

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Artes liberales, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201448
rok 201548
rok 201676
rok 201928
rok 202030
rok 202130
Liczba absolwentów
Artes liberales (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Artes liberales, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 2015100,0%
absolwenci z roku 2016100,0%
absolwenci z roku 201950,0%
absolwenci z roku 202026,7%
absolwenci z roku 202160,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Artes liberales (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Artes liberales, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
w II roku0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
w III roku0,0%0,0%0,0%0,0%
w IV roku0,0%0,0%0,0%
w V roku0,0%0,0%0,0%

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Artes liberales, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,000,000,000,000,000,00
w II roku0,000,000,000,000,00
w III roku0,000,000,000,00
w IV roku0,000,000,00
w V roku0,000,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Artes liberales, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20147,200,00
absolwenci z roku 20154,207,00
absolwenci z roku 201616,7616,92
absolwenci z roku 20195,407,86
absolwenci z roku 20202,365,33
absolwenci z roku 20213,442,33
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Artes liberales (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Artes liberales (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Artes liberales, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 2014100,0%40,0%0,0%
abs. z roku 2015100,0%60,0%0,0%
abs. z roku 201634,2%31,6%0,0%
abs. z roku 201957,1%42,9%7,1%
abs. z roku 202066,7%33,3%13,3%
abs. z roku 202160,0%20,0%6,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Artes liberales (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Artes liberales (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Artes liberales (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Artes liberales, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca45,0%73,3%16,2%49,4%60,6%38,9%
umowa o pracę40,0%45,0%15,8%26,8%25,6%16,7%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%5,4%12,8%5,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Artes liberales (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Artes liberales (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Artes liberales (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Artes liberales, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 818 zł1 197 zł2 972 zł2 708 zł2 108 zł2 220 zł
w II roku1 851 zł1 621 zł4 469 zł3 338 zł3 481 zł
w III roku1 931 zł1 645 zł5 187 zł4 872 zł
w IV roku3 200 zł2 170 zł5 468 zł
w V roku3 925 zł3 475 zł8 166 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Artes liberales (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Artes liberales, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 421 zł172 zł3 200 zł2 695 zł3 572 zł5 156 zł
w II roku1 851 zł1 722 zł4 590 zł4 715 zł4 270 zł
w III roku1 921 zł1 812 zł6 575 zł6 261 zł
w IV roku2 530 zł2 170 zł10 279 zł
w V roku3 138 zł3 475 zł9 947 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Artes liberales (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Artes liberales, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,380,210,500,420,320,29
w II roku0,320,270,830,490,49
w III roku0,320,260,900,64
w IV roku0,610,320,93
w V roku0,610,491,23
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Artes liberales (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności