aplikacja Matura google play app store

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201447
rok 201569
rok 201627
rok 201743
rok 201842
rok 201922
rok 202013
rok 202120
rok 202221
Liczba absolwentów
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201521,7%
absolwenci z roku 201611,1%
absolwenci z roku 201720,9%
absolwenci z roku 201811,9%
absolwenci z roku 201913,6%
absolwenci z roku 202015,4%
absolwenci z roku 202115,0%
absolwenci z roku 20229,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku16,9%14,8%9,9%8,5%7,8%9,8%10,9%17,5%10,7%
w II roku12,4%11,3%9,9%6,8%5,5%9,1%15,4%17,5%
w III roku2,1%8,6%3,4%3,7%4,1%1,9%5,8%
w IV roku1,4%5,3%5,2%0,4%4,2%3,0%
w V roku0,6%3,6%4,3%2,2%2,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,191,151,491,291,111,921,262,301,32
w II roku1,421,160,871,050,831,172,542,62
w III roku0,261,260,720,720,560,311,25
w IV roku0,340,900,740,050,700,40
w V roku0,110,360,590,240,38
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,8912,10
absolwenci z roku 20153,557,99
absolwenci z roku 20161,386,00
absolwenci z roku 20172,017,77
absolwenci z roku 20181,877,49
absolwenci z roku 20195,7610,95
absolwenci z roku 20204,695,50
absolwenci z roku 20215,006,27
absolwenci z roku 20223,224,20
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201485,1%59,6%2,1%
abs. z roku 201589,8%69,6%0,0%
abs. z roku 201688,9%74,1%0,0%
abs. z roku 201795,4%76,7%0,0%
abs. z roku 201892,8%73,8%7,1%
abs. z roku 201981,8%50,0%4,5%
abs. z roku 202084,6%76,9%0,0%
abs. z roku 202175,0%65,0%0,0%
abs. z roku 202281,0%66,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca65,3%73,0%76,2%82,2%82,4%64,0%67,9%64,6%62,7%
umowa o pracę42,5%56,8%64,2%59,7%54,0%45,5%62,2%48,8%46,4%
samo­zatrudnienie2,1%0,0%0,0%0,0%6,8%2,7%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 604 zł2 106 zł1 951 zł2 477 zł2 738 zł2 699 zł2 841 zł2 776 zł3 038 zł
w II roku2 069 zł2 805 zł2 570 zł3 246 zł3 540 zł3 054 zł3 203 zł4 061 zł
w III roku2 751 zł3 500 zł3 064 zł3 580 zł3 954 zł3 992 zł3 880 zł
w IV roku3 150 zł3 662 zł3 277 zł3 968 zł4 851 zł4 639 zł
w V roku3 493 zł4 317 zł3 764 zł4 448 zł5 500 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 921 zł2 494 zł2 218 zł2 827 zł3 010 zł3 099 zł3 150 zł3 044 zł3 400 zł
w II roku2 302 zł3 059 zł2 582 zł3 411 zł3 597 zł3 403 zł3 766 zł4 034 zł
w III roku2 899 zł3 596 zł3 022 zł3 709 zł4 008 zł4 081 zł4 217 zł
w IV roku3 148 zł3 754 zł3 380 zł3 937 zł4 934 zł4 930 zł
w V roku3 494 zł4 321 zł3 824 zł4 445 zł5 483 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,460,540,520,570,610,570,490,460,47
w II roku0,570,680,640,710,720,580,500,60
w III roku0,710,790,710,720,730,680,56
w IV roku0,760,780,710,730,820,71
w V roku0,780,860,730,750,81
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności