aplikacja Matura google play app store

Agrobiznes

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Agrobiznes, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201521
rok 201622
rok 201832
rok 202111
Liczba absolwentów
Agrobiznes (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Agrobiznes, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 20150,0%
absolwenci z roku 20164,5%
absolwenci z roku 201812,5%
absolwenci z roku 20219,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Agrobiznes (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Agrobiznes, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2021
w I roku26,2%19,3%25,0%10,6%
w II roku15,1%10,2%10,9%
w III roku9,1%0,8%11,2%
w IV roku4,4%6,4%15,6%
w V roku5,2%0,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Agrobiznes (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Agrobiznes, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2021
w I roku2,371,963,532,03
w II roku1,721,351,61
w III roku1,230,131,74
w IV roku0,601,772,37
w V roku0,550,08
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Agrobiznes (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Agrobiznes, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20157,1015,68
absolwenci z roku 201611,2914,45
absolwenci z roku 20187,769,60
absolwenci z roku 20213,143,17
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Agrobiznes (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Agrobiznes (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Agrobiznes, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201590,5%52,4%9,5%
abs. z roku 201672,7%45,5%0,0%
abs. z roku 201878,1%53,1%6,2%
abs. z roku 202163,6%54,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Agrobiznes (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Agrobiznes (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Agrobiznes (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Agrobiznes, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2021
jakakolwiek praca53,2%46,2%52,9%50,8%
umowa o pracę23,4%25,0%31,0%43,2%
samo­zatrudnienie6,7%0,0%3,9%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Agrobiznes (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Agrobiznes (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Agrobiznes (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Agrobiznes, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2018
absolwenci
2021
w I roku1 336 zł1 392 zł1 351 zł3 290 zł
w II roku1 733 zł2 165 zł2 284 zł
w III roku2 737 zł3 051 zł2 870 zł
w IV roku2 746 zł3 338 zł3 543 zł
w V roku2 890 zł3 232 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Agrobiznes (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Agrobiznes, studia II stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2018
absolwenci
2021
w I roku1 826 zł1 864 zł1 901 zł3 670 zł
w II roku2 101 zł2 281 zł2 474 zł
w III roku3 020 zł3 045 zł3 376 zł
w IV roku2 992 zł3 338 zł3 672 zł
w V roku2 985 zł3 515 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Agrobiznes (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Agrobiznes, studia II stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2021
w I roku0,370,370,350,63
w II roku0,460,520,55
w III roku0,660,690,63
w IV roku0,610,690,71
w V roku0,620,62
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Agrobiznes (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności