aplikacja Matura google play app store

Elektroniczne przetwarzanie informacji

II stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji, studia II stopnia
liczba absolwentów
rok 201419
rok 201517
rok 201613
rok 201714
rok 201813
rok 201913
rok 202013
Liczba absolwentów
Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji, studia II stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201529,4%
absolwenci z roku 201623,1%
absolwenci z roku 201735,7%
absolwenci z roku 201838,5%
absolwenci z roku 201923,1%
absolwenci z roku 202038,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
w I roku7,5%8,3%3,8%3,0%6,4%0,0%0,0%
w II roku9,6%4,9%5,8%0,0%0,0%0,0%0,0%
w III roku4,4%0,0%7,7%1,2%0,0%3,2%
w IV roku0,0%0,0%2,6%7,1%0,0%
w V roku0,0%0,0%0,0%0,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
w I roku0,710,780,530,502,100,000,00
w II roku1,710,681,240,000,000,000,00
w III roku1,130,002,780,210,001,05
w IV roku0,000,001,081,250,00
w V roku0,000,000,000,12
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20144,4111,46
absolwenci z roku 20154,8011,64
absolwenci z roku 20166,2313,75
absolwenci z roku 20174,576,58
absolwenci z roku 20186,548,50
absolwenci z roku 20192,004,92
absolwenci z roku 20203,703,88
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji, studia II stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201484,2%47,4%31,6%
abs. z roku 201570,6%64,7%17,6%
abs. z roku 201676,9%30,8%30,8%
abs. z roku 201785,7%64,3%7,1%
abs. z roku 201884,6%61,5%15,4%
abs. z roku 201992,3%76,9%23,1%
abs. z roku 202069,2%53,8%15,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
jakakolwiek praca58,3%56,9%66,0%64,3%69,9%85,3%64,1%
umowa o pracę37,7%40,7%23,7%51,2%51,9%70,5%50,6%
samo­zatrudnienie15,4%13,2%26,3%7,1%9,0%16,7%9,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
w I roku3 442 zł2 456 zł2 510 zł3 076 zł4 117 zł6 237 zł5 615 zł
w II roku4 367 zł3 126 zł2 473 zł4 094 zł5 405 zł8 268 zł8 124 zł
w III roku3 741 zł3 756 zł4 122 zł5 643 zł6 415 zł9 746 zł
w IV roku3 657 zł4 966 zł5 312 zł6 736 zł7 947 zł
w V roku3 744 zł6 605 zł6 635 zł9 017 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji, studia II stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
w I roku3 917 zł2 565 zł3 066 zł3 403 zł4 637 zł6 139 zł6 134 zł
w II roku5 331 zł3 170 zł3 291 zł4 133 zł5 407 zł8 226 zł8 031 zł
w III roku4 750 zł3 998 zł4 881 zł5 977 zł7 434 zł9 662 zł
w IV roku4 622 zł4 864 zł6 236 zł6 736 zł9 222 zł
w V roku5 140 zł7 227 zł7 453 zł9 032 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji, studia II stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
w I roku0,910,650,660,630,811,170,98
w II roku1,080,770,550,761,021,431,27
w III roku0,900,880,860,971,161,51
w IV roku0,901,011,001,031,25
w V roku0,861,241,121,28
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Elektroniczne przetwarzanie informacji (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności