aplikacja Matura google play app store

Zdrowie publiczne

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zdrowie publiczne, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014665
rok 2015654
rok 2016517
rok 2017439
rok 2018396
rok 2019334
rok 2020291
rok 2021148
Liczba absolwentów
Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zdrowie publiczne, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201585,1%
absolwenci z roku 201683,9%
absolwenci z roku 201777,6%
absolwenci z roku 201881,0%
absolwenci z roku 201981,3%
absolwenci z roku 202082,9%
absolwenci z roku 202184,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zdrowie publiczne, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201582,2%67,2%
absolwenci z roku 201679,2%67,2%
absolwenci z roku 201774,0%60,5%
absolwenci z roku 201876,4%61,6%
absolwenci z roku 201976,4%64,1%
absolwenci z roku 202076,5%54,0%
absolwenci z roku 202177,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zdrowie publiczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku4,0%3,6%4,0%3,7%1,7%3,7%1,8%0,8%
w II roku2,9%2,5%2,8%2,3%2,2%3,3%1,2%
w III roku8,7%6,0%5,6%5,1%5,7%4,8%
w IV roku5,2%4,2%4,6%5,3%2,5%
w V roku4,1%3,5%5,7%5,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zdrowie publiczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,340,370,430,430,290,680,310,04
w II roku0,280,310,320,390,330,550,22
w III roku1,160,930,980,911,060,74
w IV roku0,930,710,830,860,40
w V roku0,840,681,031,03
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zdrowie publiczne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201419,6323,94
absolwenci z roku 201516,2519,72
absolwenci z roku 201617,1221,18
absolwenci z roku 201713,5617,36
absolwenci z roku 201812,5716,51
absolwenci z roku 201912,2516,42
absolwenci z roku 20209,9811,87
absolwenci z roku 20213,294,60
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zdrowie publiczne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201436,3%25,5%3,5%
abs. z roku 201544,2%34,8%2,0%
abs. z roku 201641,5%29,8%4,0%
abs. z roku 201757,9%43,9%3,3%
abs. z roku 201855,8%44,2%2,8%
abs. z roku 201949,4%33,2%4,6%
abs. z roku 202052,2%41,3%2,3%
abs. z roku 202160,9%49,5%4,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zdrowie publiczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca23,8%31,8%29,1%40,2%41,1%34,0%39,3%43,0%
umowa o pracę16,9%25,3%20,8%29,6%34,0%23,8%31,5%35,2%
samo­zatrudnienie2,7%1,3%2,8%2,3%2,3%3,6%1,4%4,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zdrowie publiczne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 508 zł1 695 zł1 694 zł1 861 zł2 425 zł2 202 zł2 429 zł3 379 zł
w II roku1 808 zł2 058 zł2 031 zł2 462 zł2 751 zł2 802 zł3 220 zł
w III roku2 229 zł2 550 zł2 708 zł2 919 zł3 597 zł3 703 zł
w IV roku2 872 zł3 229 zł3 279 zł3 554 zł4 638 zł
w V roku3 361 zł3 668 zł4 012 zł4 348 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zdrowie publiczne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 690 zł1 926 zł1 959 zł2 146 zł2 818 zł2 540 zł2 729 zł3 834 zł
w II roku1 948 zł2 216 zł2 261 zł2 695 zł2 981 zł3 190 zł3 490 zł
w III roku2 413 zł2 720 zł2 867 zł3 129 zł3 781 zł3 890 zł
w IV roku2 916 zł3 236 zł3 405 zł3 698 zł4 644 zł
w V roku3 363 zł3 681 zł4 113 zł4 490 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zdrowie publiczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,400,430,410,420,530,430,440,55
w II roku0,460,500,460,520,560,500,52
w III roku0,540,580,570,570,670,59
w IV roku0,660,680,650,640,78
w V roku0,710,730,730,71
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Zdrowie publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności