aplikacja Matura google play app store

Zarządzanie zasobami ludzkimi

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201568
rok 201672
rok 201793
rok 201889
rok 2019111
rok 2020149
rok 2021117
Liczba absolwentów
Zarządzanie zasobami ludzkimi (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201576,5%
absolwenci z roku 201683,3%
absolwenci z roku 201767,8%
absolwenci z roku 201871,9%
absolwenci z roku 201977,5%
absolwenci z roku 202061,1%
absolwenci z roku 202168,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Zarządzanie zasobami ludzkimi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201572,0%58,9%
absolwenci z roku 201683,3%76,4%
absolwenci z roku 201765,6%49,4%
absolwenci z roku 201871,9%57,3%
absolwenci z roku 201972,1%49,5%
absolwenci z roku 202057,1%35,6%
absolwenci z roku 202161,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Zarządzanie zasobami ludzkimi (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,6%2,5%4,7%2,0%2,2%2,2%2,9%
w II roku1,5%0,7%2,8%1,8%2,9%1,7%
w III roku2,7%2,9%5,1%2,4%0,5%
w IV roku4,5%4,1%4,9%3,2%
w V roku2,5%2,6%4,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Zarządzanie zasobami ludzkimi (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Zarządzanie zasobami ludzkimi (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,240,320,640,320,370,430,65
w II roku0,160,100,400,300,540,29
w III roku0,500,490,850,390,08
w IV roku0,920,760,800,50
w V roku0,430,450,98
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Zarządzanie zasobami ludzkimi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Zarządzanie zasobami ludzkimi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201510,9012,62
absolwenci z roku 201611,3112,89
absolwenci z roku 20177,769,64
absolwenci z roku 20188,7610,93
absolwenci z roku 20198,5110,52
absolwenci z roku 20205,186,46
absolwenci z roku 20211,452,61
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Zarządzanie zasobami ludzkimi (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Zarządzanie zasobami ludzkimi (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201561,7%52,9%2,9%
abs. z roku 201663,9%61,1%0,0%
abs. z roku 201772,0%63,5%2,1%
abs. z roku 201869,7%59,6%5,6%
abs. z roku 201967,6%56,7%2,7%
abs. z roku 202075,9%66,4%3,4%
abs. z roku 202172,6%59,8%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Zarządzanie zasobami ludzkimi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Zarządzanie zasobami ludzkimi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Zarządzanie zasobami ludzkimi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca48,4%50,1%59,7%53,7%53,5%63,3%59,1%
umowa o pracę43,2%44,3%54,0%46,2%45,1%55,0%50,8%
samo­zatrudnienie2,9%0,0%2,1%2,5%1,6%1,7%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Zarządzanie zasobami ludzkimi (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Zarządzanie zasobami ludzkimi (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Zarządzanie zasobami ludzkimi (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 338 zł1 963 zł2 953 zł3 094 zł2 732 zł3 372 zł3 643 zł
w II roku2 695 zł2 460 zł3 694 zł3 565 zł3 578 zł4 283 zł
w III roku3 279 zł3 261 zł4 054 zł3 832 zł4 430 zł
w IV roku3 947 zł3 854 zł4 621 zł5 008 zł
w V roku4 433 zł4 253 zł5 667 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Zarządzanie zasobami ludzkimi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Zarządzanie zasobami ludzkimi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 584 zł2 063 zł3 213 zł3 477 zł3 038 zł3 442 zł3 950 zł
w II roku2 883 zł2 536 zł3 783 zł3 750 zł3 766 zł4 254 zł
w III roku3 444 zł3 467 zł4 170 zł4 120 zł4 699 zł
w IV roku4 093 zł4 077 zł4 904 zł5 102 zł
w V roku4 456 zł4 348 zł5 970 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Zarządzanie zasobami ludzkimi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Zarządzanie zasobami ludzkimi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,610,480,680,650,530,620,61
w II roku0,670,560,800,690,650,70
w III roku0,750,700,830,690,72
w IV roku0,850,780,870,81
w V roku0,880,780,98
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Zarządzanie zasobami ludzkimi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Zarządzanie zasobami ludzkimi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności