aplikacja Matura google play app store

Zarządzanie instytucjami artystycznymi

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201630
rok 201733
rok 201813
rok 201931
rok 202030
rok 202114
rok 202225
Liczba absolwentów
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201670,0%
absolwenci z roku 201775,8%
absolwenci z roku 201869,2%
absolwenci z roku 201971,0%
absolwenci z roku 202073,3%
absolwenci z roku 202164,3%
absolwenci z roku 202280,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201656,7%53,3%
absolwenci z roku 201769,7%45,5%
absolwenci z roku 201853,8%23,1%
absolwenci z roku 201958,1%45,2%
absolwenci z roku 202053,3%33,3%
absolwenci z roku 202157,1%7,1%
absolwenci z roku 202264,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,7%2,5%0,0%4,6%0,6%0,0%0,0%
w II roku0,0%3,8%0,0%4,3%0,0%4,8%
w III roku0,8%6,1%2,6%1,1%0,0%
w IV roku0,0%6,6%1,3%7,3%
w V roku1,4%3,8%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,310,540,001,350,040,000,00
w II roku0,000,950,001,240,001,56
w III roku0,251,720,660,280,00
w IV roku0,001,870,412,39
w V roku0,241,580,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201610,799,55
absolwenci z roku 201712,8117,08
absolwenci z roku 201821,9129,80
absolwenci z roku 201913,5716,46
absolwenci z roku 202013,7113,61
absolwenci z roku 20219,907,75
absolwenci z roku 20223,262,33
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201660,0%46,7%3,3%
abs. z roku 201754,5%33,3%9,1%
abs. z roku 201830,8%15,4%0,0%
abs. z roku 201954,8%35,5%6,5%
abs. z roku 202043,3%23,3%3,3%
abs. z roku 202142,9%21,4%0,0%
abs. z roku 202276,0%48,0%4,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca45,6%36,6%5,8%37,4%26,9%36,9%50,7%
umowa o pracę38,3%26,8%3,8%25,5%13,9%16,7%34,7%
samo­zatrudnienie0,8%7,8%0,0%4,6%3,3%0,0%3,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 994 zł2 748 zł385 zł2 848 zł1 995 zł2 673 zł3 342 zł
w II roku3 299 zł2 753 zł2 439 zł3 036 zł3 580 zł1 837 zł
w III roku4 353 zł3 062 zł2 666 zł4 465 zł4 441 zł
w IV roku4 205 zł3 515 zł3 803 zł4 562 zł
w V roku3 846 zł4 097 zł5 228 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 490 zł3 882 zł3 893 zł3 205 zł3 671 zł4 901 zł
w II roku3 710 zł3 837 zł2 387 zł3 636 zł3 773 zł3 112 zł
w III roku4 948 zł3 729 zł3 201 zł5 034 zł5 319 zł
w IV roku4 539 zł3 971 zł4 239 zł5 646 zł
w V roku4 626 zł4 402 zł5 393 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,660,580,070,520,350,440,45
w II roku0,700,550,420,540,580,24
w III roku0,850,570,410,720,66
w IV roku0,770,610,550,64
w V roku0,640,630,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Zarządzanie instytucjami artystycznymi (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności