aplikacja Matura google play app store

Towaroznawstwo

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Towaroznawstwo, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201464
rok 201550
rok 201752
rok 201815
rok 201912
Liczba absolwentów
Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Towaroznawstwo, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201534,0%
absolwenci z roku 201775,0%
absolwenci z roku 201893,3%
absolwenci z roku 201958,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Towaroznawstwo, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201534,0%20,0%
absolwenci z roku 201775,0%52,0%
absolwenci z roku 201886,7%46,7%
absolwenci z roku 201958,3%41,7%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Towaroznawstwo, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku19,1%9,7%1,9%11,1%16,0%
w II roku14,2%6,2%4,3%7,2%14,6%
w III roku17,0%5,7%10,3%8,9%6,2%
w IV roku7,3%5,0%9,8%13,3%
w V roku8,7%6,2%10,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Towaroznawstwo, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,310,730,201,081,37
w II roku1,140,470,590,620,92
w III roku1,550,560,980,830,38
w IV roku0,790,530,780,97
w V roku1,060,700,85
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Towaroznawstwo, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201410,9313,77
absolwenci z roku 20159,7112,50
absolwenci z roku 20177,9911,25
absolwenci z roku 201815,1317,87
absolwenci z roku 20192,425,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Towaroznawstwo, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201451,5%35,9%0,0%
abs. z roku 201550,0%40,0%4,0%
abs. z roku 201755,8%50,0%0,0%
abs. z roku 201846,7%46,7%6,7%
abs. z roku 201991,7%66,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Towaroznawstwo, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca34,8%34,3%45,0%37,8%66,7%
umowa o pracę24,0%26,4%41,0%33,9%57,6%
samo­zatrudnienie0,0%3,3%0,0%2,8%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Towaroznawstwo, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 467 zł1 428 zł2 076 zł3 070 zł2 209 zł
w II roku1 864 zł1 730 zł2 176 zł2 798 zł2 927 zł
w III roku2 167 zł2 225 zł2 421 zł3 308 zł3 633 zł
w IV roku2 804 zł2 484 zł3 081 zł3 156 zł
w V roku2 983 zł2 789 zł3 646 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Towaroznawstwo, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 767 zł1 602 zł2 052 zł2 888 zł2 469 zł
w II roku1 990 zł1 936 zł2 337 zł3 257 zł3 251 zł
w III roku2 277 zł2 358 zł2 470 zł3 357 zł3 632 zł
w IV roku2 754 zł2 500 zł3 274 zł3 325 zł
w V roku3 057 zł2 650 zł3 710 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Towaroznawstwo, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,420,390,540,680,49
w II roku0,520,450,520,590,56
w III roku0,580,540,530,650,68
w IV roku0,690,570,630,57
w V roku0,700,590,67
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Towaroznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności