aplikacja Matura google play app store

Terapia zajęciowa

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Terapia zajęciowa, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201569
rok 2016101
rok 201797
rok 201894
rok 2019113
rok 202074
rok 2021125
rok 2022126
Liczba absolwentów
Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Terapia zajęciowa, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201585,5%
absolwenci z roku 201680,2%
absolwenci z roku 201769,1%
absolwenci z roku 201884,1%
absolwenci z roku 201991,2%
absolwenci z roku 202090,5%
absolwenci z roku 202180,0%
absolwenci z roku 202284,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Terapia zajęciowa, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201569,6%58,0%
absolwenci z roku 201672,3%64,4%
absolwenci z roku 201763,9%51,6%
absolwenci z roku 201878,7%63,8%
absolwenci z roku 201979,7%66,4%
absolwenci z roku 202083,8%71,6%
absolwenci z roku 202166,4%50,4%
absolwenci z roku 202267,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Terapia zajęciowa, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,0%2,0%1,8%1,9%1,3%1,2%2,0%0,7%
w II roku1,8%1,4%2,2%1,4%0,3%0,2%1,8%
w III roku1,6%3,8%2,7%1,1%2,9%1,6%
w IV roku2,1%2,4%1,6%0,6%1,6%
w V roku1,1%3,5%2,6%2,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Terapia zajęciowa, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,460,320,450,440,260,370,510,18
w II roku0,380,210,500,450,040,030,48
w III roku0,211,250,630,380,610,40
w IV roku0,400,780,520,160,42
w V roku0,230,840,960,68
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Terapia zajęciowa, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201515,7319,17
absolwenci z roku 201614,5318,42
absolwenci z roku 201713,2415,50
absolwenci z roku 201812,1016,02
absolwenci z roku 201915,2817,25
absolwenci z roku 202012,8415,29
absolwenci z roku 202110,9011,99
absolwenci z roku 20223,955,71
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Terapia zajęciowa, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201547,8%37,7%1,5%
abs. z roku 201650,5%44,5%2,9%
abs. z roku 201756,7%46,4%3,1%
abs. z roku 201862,8%47,9%0,0%
abs. z roku 201951,3%39,0%0,9%
abs. z roku 202050,0%39,2%0,0%
abs. z roku 202152,8%34,4%0,8%
abs. z roku 202253,2%36,5%2,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Terapia zajęciowa, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca34,5%36,2%41,9%40,7%33,5%32,1%34,1%34,2%
umowa o pracę25,6%31,2%36,6%30,4%24,5%29,2%22,1%27,0%
samo­zatrudnienie1,5%2,3%0,7%0,0%0,5%0,0%0,8%1,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Terapia zajęciowa, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 635 zł1 766 zł2 033 zł1 862 zł2 084 zł2 119 zł2 446 zł2 681 zł
w II roku1 979 zł2 236 zł2 278 zł2 133 zł2 442 zł3 105 zł3 249 zł
w III roku2 654 zł2 584 zł2 794 zł2 892 zł3 381 zł4 192 zł
w IV roku3 126 zł3 158 zł3 390 zł3 607 zł4 717 zł
w V roku3 467 zł3 555 zł3 985 zł4 887 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Terapia zajęciowa, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 972 zł1 807 zł2 283 zł2 159 zł2 421 zł2 587 zł2 873 zł3 356 zł
w II roku1 912 zł2 342 zł2 450 zł2 307 zł2 823 zł3 254 zł3 712 zł
w III roku2 565 zł2 817 zł3 097 zł3 171 zł3 655 zł4 539 zł
w IV roku2 926 zł3 388 zł3 541 zł3 682 zł4 734 zł
w V roku3 321 zł3 686 zł4 135 zł4 797 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Terapia zajęciowa, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,420,420,470,380,390,370,400,40
w II roku0,460,500,470,400,430,480,46
w III roku0,590,540,550,530,540,58
w IV roku0,630,610,610,590,67
w V roku0,650,630,640,70
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Terapia zajęciowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności