aplikacja Matura google play app store

Skandynawistyka

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Skandynawistyka, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201534
rok 201640
rok 201752
rok 201849
rok 201957
rok 202035
rok 202159
rok 202232
Liczba absolwentów
Skandynawistyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Skandynawistyka, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201588,2%
absolwenci z roku 2016100,0%
absolwenci z roku 201792,3%
absolwenci z roku 201883,7%
absolwenci z roku 201984,2%
absolwenci z roku 202072,4%
absolwenci z roku 202164,0%
absolwenci z roku 202281,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Skandynawistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Skandynawistyka, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201576,5%70,6%
absolwenci z roku 2016100,0%75,0%
absolwenci z roku 201790,4%80,8%
absolwenci z roku 201877,6%65,3%
absolwenci z roku 201970,2%49,1%
absolwenci z roku 202068,5%51,8%
absolwenci z roku 202158,8%9,6%
absolwenci z roku 202279,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Skandynawistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Skandynawistyka, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,7%1,0%0,2%0,0%1,8%0,0%0,2%0,0%
w II roku3,2%0,2%0,0%0,0%1,8%0,0%0,0%
w III roku3,9%0,0%0,8%1,0%1,8%0,6%
w IV roku2,7%1,5%1,4%0,5%2,3%
w V roku3,9%1,5%0,5%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Skandynawistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Skandynawistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Skandynawistyka, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,650,070,040,000,630,000,040,00
w II roku0,840,020,000,000,480,000,00
w III roku0,780,000,220,210,460,12
w IV roku0,460,200,290,110,81
w V roku0,810,180,070,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Skandynawistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Skandynawistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Skandynawistyka, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201522,0020,73
absolwenci z roku 201620,7825,31
absolwenci z roku 201718,8720,45
absolwenci z roku 201815,6515,19
absolwenci z roku 201911,9211,67
absolwenci z roku 20207,668,59
absolwenci z roku 20215,766,98
absolwenci z roku 20221,402,73
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Skandynawistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Skandynawistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Skandynawistyka, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201520,6%17,6%2,9%
abs. z roku 201630,0%12,5%0,0%
abs. z roku 201734,6%26,9%0,0%
abs. z roku 201846,9%44,9%4,1%
abs. z roku 201956,1%50,9%5,3%
abs. z roku 202063,0%49,8%5,6%
abs. z roku 202174,3%64,7%2,8%
abs. z roku 202276,5%46,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Skandynawistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Skandynawistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Skandynawistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Skandynawistyka, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca15,9%10,6%21,0%32,3%41,7%51,5%60,1%51,9%
umowa o pracę13,5%6,5%15,4%28,9%35,2%41,3%51,1%41,6%
samo­zatrudnienie1,5%0,0%0,0%2,4%3,5%1,9%2,8%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Skandynawistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Skandynawistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Skandynawistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Skandynawistyka, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 921 zł1 900 zł2 675 zł3 708 zł3 623 zł4 334 zł4 733 zł3 775 zł
w II roku3 226 zł2 538 zł3 757 zł3 956 zł4 108 zł5 043 zł5 818 zł
w III roku3 606 zł4 250 zł4 585 zł5 511 zł5 323 zł6 490 zł
w IV roku5 218 zł5 018 zł5 420 zł6 817 zł7 117 zł
w V roku5 716 zł6 771 zł6 232 zł8 015 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Skandynawistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Skandynawistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Skandynawistyka, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 718 zł2 367 zł3 177 zł3 801 zł3 761 zł5 173 zł5 145 zł5 915 zł
w II roku3 243 zł3 293 zł4 064 zł4 030 zł4 855 zł5 950 zł6 269 zł
w III roku4 350 zł4 684 zł4 896 zł5 711 zł6 107 zł7 218 zł
w IV roku5 420 zł5 354 zł5 913 zł6 983 zł7 856 zł
w V roku5 862 zł6 925 zł6 664 zł7 951 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Skandynawistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Skandynawistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Skandynawistyka, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,770,460,540,790,640,760,700,51
w II roku0,730,570,730,770,690,780,79
w III roku0,750,880,830,970,830,91
w IV roku1,010,980,941,080,99
w V roku1,051,180,991,14
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Skandynawistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Skandynawistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
    Losy absolwentów kierunków z grupy:
  • językowe
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności