aplikacja Matura google play app store

Ratownictwo medyczne

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ratownictwo medyczne, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 20141 073
rok 20151 177
rok 20161 295
rok 20171 371
rok 20181 280
rok 20191 145
rok 2020909
rok 2021965
Liczba absolwentów
Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Ratownictwo medyczne, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201557,7%
absolwenci z roku 201659,3%
absolwenci z roku 201765,1%
absolwenci z roku 201859,1%
absolwenci z roku 201957,9%
absolwenci z roku 202060,8%
absolwenci z roku 202152,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Ratownictwo medyczne, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201546,5%29,5%
absolwenci z roku 201645,7%27,9%
absolwenci z roku 201751,2%28,9%
absolwenci z roku 201842,9%17,7%
absolwenci z roku 201944,0%18,9%
absolwenci z roku 202037,8%14,1%
absolwenci z roku 202128,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ratownictwo medyczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku9,9%7,8%6,3%4,3%3,3%2,5%2,5%1,9%
w II roku4,2%3,3%2,4%2,1%1,4%1,0%1,1%
w III roku3,1%2,4%2,3%1,9%1,4%0,9%
w IV roku1,7%1,7%1,9%1,8%1,1%
w V roku1,4%1,6%1,4%1,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ratownictwo medyczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,830,750,710,600,490,410,340,29
w II roku0,410,380,310,310,210,130,18
w III roku0,330,350,370,300,250,14
w IV roku0,200,320,280,240,19
w V roku0,210,280,180,15
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Ratownictwo medyczne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20148,4614,36
absolwenci z roku 20158,1212,94
absolwenci z roku 20167,1111,42
absolwenci z roku 20175,9310,31
absolwenci z roku 20185,909,35
absolwenci z roku 20194,556,94
absolwenci z roku 20203,225,22
absolwenci z roku 20211,993,01
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ratownictwo medyczne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201474,2%51,9%19,6%
abs. z roku 201575,4%57,8%17,7%
abs. z roku 201679,7%60,2%15,5%
abs. z roku 201782,5%63,5%19,2%
abs. z roku 201882,5%63,9%23,0%
abs. z roku 201984,2%66,6%23,4%
abs. z roku 202084,4%62,3%26,1%
abs. z roku 202185,2%62,7%28,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Ratownictwo medyczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca58,3%58,8%62,3%67,4%68,6%70,5%71,2%71,9%
umowa o pracę39,4%42,4%45,1%49,6%49,8%51,8%49,0%49,4%
samo­zatrudnienie14,3%12,5%10,4%13,2%16,9%16,8%19,3%21,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ratownictwo medyczne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 950 zł2 136 zł2 320 zł2 737 zł3 202 zł3 737 zł5 518 zł5 343 zł
w II roku2 384 zł2 670 zł3 144 zł3 750 zł4 377 zł6 608 zł6 155 zł
w III roku2 889 zł3 274 zł3 889 zł4 459 zł6 575 zł6 395 zł
w IV roku3 414 zł3 942 zł4 582 zł6 455 zł6 450 zł
w V roku4 029 zł4 539 zł6 604 zł6 341 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ratownictwo medyczne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 173 zł2 290 zł2 487 zł2 835 zł3 319 zł3 733 zł5 361 zł5 293 zł
w II roku2 518 zł2 752 zł3 136 zł3 689 zł4 261 zł6 232 zł5 900 zł
w III roku2 876 zł3 299 zł3 803 zł4 287 zł6 201 zł5 929 zł
w IV roku3 362 zł3 927 zł4 410 zł6 064 zł5 950 zł
w V roku3 927 zł4 438 zł6 209 zł5 999 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ratownictwo medyczne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,550,580,600,670,730,791,050,93
w II roku0,660,690,760,850,921,281,06
w III roku0,760,790,880,941,271,12
w IV roku0,840,890,971,261,13
w V roku0,930,961,281,11
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności