aplikacja Matura google play app store

Rachunkowość i controlling

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Rachunkowość i controlling, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014292
rok 2015359
rok 2016389
rok 2017383
rok 2018445
rok 2019408
rok 2020278
rok 2021173
Liczba absolwentów
Rachunkowość i controlling (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Rachunkowość i controlling, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201588,9%
absolwenci z roku 201693,3%
absolwenci z roku 201791,9%
absolwenci z roku 201886,9%
absolwenci z roku 201988,2%
absolwenci z roku 202086,0%
absolwenci z roku 202185,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Rachunkowość i controlling (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Rachunkowość i controlling, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201585,6%80,1%
absolwenci z roku 201690,3%82,8%
absolwenci z roku 201789,0%81,7%
absolwenci z roku 201885,0%74,6%
absolwenci z roku 201986,3%69,8%
absolwenci z roku 202085,6%65,1%
absolwenci z roku 202182,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Rachunkowość i controlling (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Rachunkowość i controlling, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku3,9%4,8%3,0%2,0%1,8%2,4%2,0%1,3%
w II roku2,7%2,5%2,0%1,4%1,5%1,5%1,5%
w III roku5,1%4,6%2,5%2,7%3,1%1,8%
w IV roku3,8%3,5%1,9%2,9%2,0%
w V roku2,0%2,9%2,2%1,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Rachunkowość i controlling (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Rachunkowość i controlling (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Rachunkowość i controlling, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,350,500,380,360,350,560,370,19
w II roku0,270,320,330,280,330,300,26
w III roku0,590,870,530,550,550,38
w IV roku0,570,600,360,610,37
w V roku0,350,490,360,19
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Rachunkowość i controlling (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Rachunkowość i controlling (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Rachunkowość i controlling, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201414,0716,32
absolwenci z roku 201513,3515,54
absolwenci z roku 201612,4614,07
absolwenci z roku 201711,5814,44
absolwenci z roku 201810,5913,35
absolwenci z roku 201910,2112,74
absolwenci z roku 20208,7710,49
absolwenci z roku 20212,303,73
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Rachunkowość i controlling (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Rachunkowość i controlling (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Rachunkowość i controlling, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201449,7%44,8%3,1%
abs. z roku 201550,6%41,5%2,2%
abs. z roku 201654,2%48,8%1,5%
abs. z roku 201758,3%50,6%2,4%
abs. z roku 201861,3%52,1%2,4%
abs. z roku 201959,1%47,6%1,9%
abs. z roku 202059,0%50,0%1,8%
abs. z roku 202165,9%53,2%2,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Rachunkowość i controlling (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Rachunkowość i controlling (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Rachunkowość i controlling (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Rachunkowość i controlling, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca37,1%35,4%38,4%41,0%44,3%42,8%42,8%49,3%
umowa o pracę32,9%28,8%34,4%36,0%38,0%37,6%38,6%44,0%
samo­zatrudnienie1,7%1,8%1,3%1,7%2,0%1,3%0,9%1,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Rachunkowość i controlling (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Rachunkowość i controlling (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Rachunkowość i controlling (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Rachunkowość i controlling, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 437 zł2 215 zł2 276 zł2 621 zł2 999 zł3 156 zł3 341 zł3 784 zł
w II roku2 959 zł2 935 zł3 092 zł3 355 zł3 664 zł3 805 zł4 804 zł
w III roku3 607 zł3 737 zł4 119 zł4 309 zł4 467 zł5 038 zł
w IV roku4 535 zł4 771 zł4 905 zł5 159 zł5 619 zł
w V roku5 275 zł5 426 zł5 547 zł6 124 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Rachunkowość i controlling (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Rachunkowość i controlling (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Rachunkowość i controlling, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 641 zł2 573 zł2 477 zł2 875 zł3 285 zł3 649 zł3 788 zł4 291 zł
w II roku3 191 zł3 072 zł3 249 zł3 542 zł3 867 zł4 084 zł5 138 zł
w III roku3 801 zł3 894 zł4 203 zł4 438 zł4 580 zł5 147 zł
w IV roku4 625 zł4 827 zł4 901 zł5 195 zł5 678 zł
w V roku5 390 zł5 454 zł5 549 zł6 109 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Rachunkowość i controlling (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Rachunkowość i controlling (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Rachunkowość i controlling, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,660,590,570,610,640,630,630,62
w II roku0,770,740,730,720,730,700,79
w III roku0,890,870,900,850,830,82
w IV roku1,051,030,990,950,93
w V roku1,131,091,011,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Rachunkowość i controlling (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Rachunkowość i controlling (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności