aplikacja Matura google play app store

Przedsiębiorczość i inwestycje

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201613
rok 201712
rok 201913
rok 202212
Liczba absolwentów
Przedsiębiorczość i inwestycje (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201669,2%
absolwenci z roku 201766,7%
absolwenci z roku 201976,9%
absolwenci z roku 202258,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Przedsiębiorczość i inwestycje (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201638,5%23,1%
absolwenci z roku 201766,7%33,3%
absolwenci z roku 201969,2%30,8%
absolwenci z roku 202250,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Przedsiębiorczość i inwestycje (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2022
w I roku1,9%5,6%1,9%5,6%
w II roku0,6%6,9%0,0%
w III roku8,3%0,7%0,0%
w IV roku10,9%4,9%0,0%
w V roku13,5%4,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Przedsiębiorczość i inwestycje (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Przedsiębiorczość i inwestycje (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2022
w I roku0,260,500,611,13
w II roku0,111,660,00
w III roku2,230,220,00
w IV roku2,940,620,00
w V roku3,420,65
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Przedsiębiorczość i inwestycje (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Przedsiębiorczość i inwestycje (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201616,9117,22
absolwenci z roku 201711,3322,78
absolwenci z roku 201912,6728,43
absolwenci z roku 20223,714,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Przedsiębiorczość i inwestycje (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Przedsiębiorczość i inwestycje (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201630,8%30,8%0,0%
abs. z roku 201750,0%33,3%8,3%
abs. z roku 201969,2%15,4%38,5%
abs. z roku 202258,3%33,3%25,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Przedsiębiorczość i inwestycje (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Przedsiębiorczość i inwestycje (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Przedsiębiorczość i inwestycje (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2022
jakakolwiek praca20,5%34,0%40,4%35,4%
umowa o pracę19,2%12,5%9,6%23,6%
samo­zatrudnienie0,0%2,1%21,2%13,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Przedsiębiorczość i inwestycje (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Przedsiębiorczość i inwestycje (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Przedsiębiorczość i inwestycje (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2022
w I roku1 598 zł1 562 zł1 547 zł3 058 zł
w II roku1 569 zł2 709 zł3 212 zł
w III roku3 204 zł3 622 zł3 391 zł
w IV roku4 013 zł4 035 zł5 180 zł
w V roku4 241 zł5 028 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Przedsiębiorczość i inwestycje (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Przedsiębiorczość i inwestycje (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2022
w I roku1 567 zł2 499 zł4 207 zł
w II roku1 577 zł3 872 zł3 212 zł
w III roku3 141 zł3 959 zł4 649 zł
w IV roku4 013 zł3 938 zł6 006 zł
w V roku4 241 zł5 520 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Przedsiębiorczość i inwestycje (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Przedsiębiorczość i inwestycje (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Przedsiębiorczość i inwestycje, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2022
w I roku0,370,340,280,43
w II roku0,360,520,55
w III roku0,720,680,54
w IV roku0,880,720,73
w V roku0,850,80
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Przedsiębiorczość i inwestycje (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Przedsiębiorczość i inwestycje (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności