aplikacja Matura google play app store

Pielęgniarstwo

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Pielęgniarstwo, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 20146 848
rok 20158 284
rok 20163 949
rok 20174 348
rok 20185 302
rok 20195 440
rok 20205 153
rok 20215 656
Liczba absolwentów
Pielęgniarstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Pielęgniarstwo, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201549,8%
absolwenci z roku 201681,5%
absolwenci z roku 201785,4%
absolwenci z roku 201885,6%
absolwenci z roku 201985,8%
absolwenci z roku 202085,9%
absolwenci z roku 202185,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Pielęgniarstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Pielęgniarstwo, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201548,4%37,4%
absolwenci z roku 201680,0%66,1%
absolwenci z roku 201784,2%69,2%
absolwenci z roku 201884,0%65,2%
absolwenci z roku 201984,8%62,2%
absolwenci z roku 202084,9%48,7%
absolwenci z roku 202184,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Pielęgniarstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pielęgniarstwo, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,2%1,9%3,2%2,2%1,6%1,8%0,9%0,8%
w II roku1,0%0,7%1,1%0,8%0,6%0,7%0,4%
w III roku0,9%0,8%1,2%0,9%0,7%0,6%
w IV roku0,6%0,6%0,9%0,9%0,5%
w V roku0,5%0,4%0,8%0,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Pielęgniarstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Pielęgniarstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pielęgniarstwo, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,170,170,340,250,210,290,120,13
w II roku0,090,080,180,090,110,090,05
w III roku0,100,110,180,110,110,09
w IV roku0,080,090,170,120,08
w V roku0,080,070,130,10
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Pielęgniarstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Pielęgniarstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Pielęgniarstwo, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,913,86
absolwenci z roku 20152,593,64
absolwenci z roku 20166,107,67
absolwenci z roku 20175,276,97
absolwenci z roku 20184,085,22
absolwenci z roku 20193,544,35
absolwenci z roku 20202,943,36
absolwenci z roku 20211,882,21
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Pielęgniarstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Pielęgniarstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pielęgniarstwo, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201490,5%84,9%9,2%
abs. z roku 201591,7%86,4%9,7%
abs. z roku 201680,6%74,8%6,7%
abs. z roku 201784,2%78,2%8,6%
abs. z roku 201886,4%81,0%9,2%
abs. z roku 201988,0%83,2%8,4%
abs. z roku 202089,3%84,9%9,3%
abs. z roku 202187,3%81,9%8,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Pielęgniarstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Pielęgniarstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Pielęgniarstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Pielęgniarstwo, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca83,1%84,3%65,5%70,7%75,2%77,2%77,8%76,6%
umowa o pracę76,7%77,8%58,8%63,8%69,2%71,4%72,3%70,9%
samo­zatrudnienie8,0%8,3%5,3%7,2%7,5%6,7%7,4%6,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Pielęgniarstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Pielęgniarstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Pielęgniarstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pielęgniarstwo, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 110 zł3 259 zł2 748 zł3 229 zł4 150 zł4 285 zł5 870 zł5 428 zł
w II roku3 622 zł3 878 zł3 636 zł4 350 zł5 074 zł6 441 zł6 565 zł
w III roku4 123 zł4 469 zł4 460 zł4 939 zł6 734 zł6 817 zł
w IV roku4 699 zł5 222 zł4 942 zł6 468 zł7 032 zł
w V roku5 448 zł5 749 zł6 197 zł6 661 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Pielęgniarstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Pielęgniarstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pielęgniarstwo, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 997 zł3 132 zł2 769 zł3 210 zł4 056 zł4 238 zł5 756 zł5 347 zł
w II roku3 448 zł3 678 zł3 580 zł4 232 zł4 874 zł6 225 zł6 304 zł
w III roku3 876 zł4 162 zł4 256 zł4 706 zł6 319 zł6 367 zł
w IV roku4 355 zł4 827 zł4 645 zł6 029 zł6 460 zł
w V roku5 018 zł5 288 zł5 773 zł6 167 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Pielęgniarstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Pielęgniarstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pielęgniarstwo, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,860,880,700,780,930,901,120,95
w II roku0,971,000,880,991,061,251,14
w III roku1,051,091,011,041,301,20
w IV roku1,131,191,051,251,23
w V roku1,221,221,201,17
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Pielęgniarstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Pielęgniarstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności