aplikacja Matura google play app store

Optometria

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Optometria, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201516
rok 201617
rok 201711
rok 201923
rok 202020
rok 202123
Liczba absolwentów
Optometria (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Optometria, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201593,8%
absolwenci z roku 2016100,0%
absolwenci z roku 2017100,0%
absolwenci z roku 2019100,0%
absolwenci z roku 202095,0%
absolwenci z roku 2021100,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Optometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Optometria, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201593,8%81,2%
absolwenci z roku 201688,2%76,5%
absolwenci z roku 2017100,0%100,0%
absolwenci z roku 201995,7%87,0%
absolwenci z roku 202085,0%75,0%
absolwenci z roku 202191,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Optometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Optometria, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,0%1,0%0,0%0,7%3,8%0,0%
w II roku0,0%2,0%0,0%0,0%0,4%
w III roku2,1%1,0%2,3%0,7%
w IV roku0,0%1,5%0,0%
w V roku2,1%1,5%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Optometria (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Optometria (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Optometria, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,000,120,000,110,810,00
w II roku0,000,290,000,000,08
w III roku0,700,160,460,07
w IV roku0,000,240,00
w V roku0,200,290,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Optometria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Optometria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Optometria, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201521,0721,79
absolwenci z roku 201620,6524,00
absolwenci z roku 201721,3626,78
absolwenci z roku 201918,6122,95
absolwenci z roku 202018,0021,56
absolwenci z roku 20214,623,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Optometria (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Optometria (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Optometria, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201518,8%18,8%0,0%
abs. z roku 201635,3%23,5%0,0%
abs. z roku 201727,3%0,0%9,1%
abs. z roku 201926,1%17,4%0,0%
abs. z roku 202025,0%15,0%5,0%
abs. z roku 202130,4%21,7%4,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Optometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Optometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Optometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Optometria, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca14,6%21,1%9,1%15,6%15,0%21,7%
umowa o pracę14,6%17,2%0,0%13,0%9,2%15,2%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%3,0%0,0%5,0%2,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Optometria (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Optometria (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Optometria (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Optometria, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 020 zł1 547 zł1 480 zł2 107 zł1 693 zł1 613 zł
w II roku1 779 zł1 480 zł1 900 zł2 179 zł1 481 zł
w III roku3 636 zł3 449 zł3 837 zł4 101 zł
w IV roku4 346 zł3 876 zł4 982 zł
w V roku4 626 zł3 762 zł5 305 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Optometria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Optometria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Optometria, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 020 zł2 009 zł2 623 zł1 782 zł1 821 zł
w II roku2 135 zł2 008 zł1 704 zł2 623 zł2 108 zł
w III roku3 699 zł3 715 zł3 891 zł4 154 zł
w IV roku4 350 zł4 048 zł4 852 zł
w V roku4 398 zł4 103 zł5 403 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Optometria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Optometria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Optometria, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,490,410,350,440,340,27
w II roku0,410,340,430,410,28
w III roku0,860,730,830,69
w IV roku0,950,770,97
w V roku0,970,710,93
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Optometria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Optometria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności