aplikacja Matura google play app store

Ochrona dóbr kultury i środowiska

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201423
rok 201518
rok 201625
rok 201713
rok 201818
rok 202116
Liczba absolwentów
Ochrona dóbr kultury i środowiska (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201577,8%
absolwenci z roku 201680,0%
absolwenci z roku 201769,2%
absolwenci z roku 201883,3%
absolwenci z roku 202162,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Ochrona dóbr kultury i środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201572,2%44,4%
absolwenci z roku 201680,0%56,0%
absolwenci z roku 201769,2%53,8%
absolwenci z roku 201872,2%50,0%
absolwenci z roku 202162,5%18,8%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Ochrona dóbr kultury i środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2021
w I roku4,0%10,2%0,7%9,0%2,3%1,0%
w II roku0,0%3,7%0,0%2,6%0,9%3,1%
w III roku8,3%3,2%7,0%11,5%0,9%
w IV roku2,5%0,5%14,3%10,3%3,7%
w V roku0,0%3,2%6,7%5,1%5,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Ochrona dóbr kultury i środowiska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Ochrona dóbr kultury i środowiska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2021
w I roku0,272,320,191,321,090,18
w II roku0,000,790,000,220,610,52
w III roku2,230,981,265,780,30
w IV roku0,360,094,173,500,57
w V roku0,001,431,280,700,95
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Ochrona dóbr kultury i środowiska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Ochrona dóbr kultury i środowiska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201423,6225,94
absolwenci z roku 201521,2027,07
absolwenci z roku 201619,9623,90
absolwenci z roku 201713,0018,00
absolwenci z roku 201810,0017,67
absolwenci z roku 20218,778,22
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Ochrona dóbr kultury i środowiska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Ochrona dóbr kultury i środowiska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201426,1%17,4%0,0%
abs. z roku 201527,8%5,6%0,0%
abs. z roku 201636,0%24,0%4,0%
abs. z roku 201761,5%46,2%0,0%
abs. z roku 201855,6%33,3%5,6%
abs. z roku 202156,2%37,5%6,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Ochrona dóbr kultury i środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Ochrona dóbr kultury i środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ochrona dóbr kultury i środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2021
jakakolwiek praca14,1%14,8%27,0%43,6%42,6%45,8%
umowa o pracę9,4%3,7%21,0%34,0%28,7%31,2%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%2,0%0,0%1,9%4,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Ochrona dóbr kultury i środowiska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Ochrona dóbr kultury i środowiska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ochrona dóbr kultury i środowiska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2021
w I roku1 114 zł716 zł2 111 zł2 178 zł2 104 zł2 882 zł
w II roku2 167 zł2 206 zł3 168 zł2 878 zł2 387 zł3 069 zł
w III roku2 842 zł2 991 zł3 173 zł2 366 zł3 069 zł
w IV roku3 340 zł3 654 zł3 121 zł3 644 zł4 059 zł
w V roku4 312 zł4 191 zł3 551 zł4 829 zł5 474 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Ochrona dóbr kultury i środowiska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Ochrona dóbr kultury i środowiska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2021
w I roku758 zł2 435 zł2 690 zł2 864 zł3 136 zł
w II roku2 030 zł2 729 zł3 514 zł2 954 zł2 835 zł3 568 zł
w III roku3 177 zł3 275 zł3 328 zł3 343 zł3 315 zł
w IV roku3 468 zł3 928 zł3 511 zł4 274 zł4 238 zł
w V roku4 378 zł4 457 zł4 021 zł5 091 zł5 583 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Ochrona dóbr kultury i środowiska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Ochrona dóbr kultury i środowiska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2021
w I roku0,260,160,490,360,350,44
w II roku0,500,390,690,490,390,41
w III roku0,620,550,650,370,46
w IV roku0,680,620,600,550,56
w V roku0,790,670,630,640,71
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Ochrona dóbr kultury i środowiska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Ochrona dóbr kultury i środowiska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności