aplikacja Matura google play app store

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014276
rok 2015310
rok 2016382
rok 2017355
rok 2018326
rok 2019269
rok 2020300
rok 2021345
Liczba absolwentów
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,8%
absolwenci z roku 201693,2%
absolwenci z roku 201792,7%
absolwenci z roku 201891,7%
absolwenci z roku 201991,4%
absolwenci z roku 202091,7%
absolwenci z roku 202188,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201590,4%78,9%
absolwenci z roku 201689,1%74,9%
absolwenci z roku 201789,6%77,5%
absolwenci z roku 201886,5%66,6%
absolwenci z roku 201987,8%64,7%
absolwenci z roku 202084,0%40,7%
absolwenci z roku 202180,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,5%0,3%0,9%0,2%0,3%0,5%0,2%0,1%
w II roku0,1%0,6%0,2%0,2%0,1%0,2%0,0%
w III roku0,4%0,5%0,3%0,3%0,8%0,4%
w IV roku0,5%0,5%0,8%1,5%1,0%
w V roku0,6%0,2%1,1%0,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,060,060,100,060,030,110,110,03
w II roku0,010,100,020,040,010,040,00
w III roku0,050,080,070,060,160,06
w IV roku0,090,130,190,410,33
w V roku0,120,050,270,18
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,3016,93
absolwenci z roku 201515,9717,11
absolwenci z roku 201613,7515,84
absolwenci z roku 201711,3313,81
absolwenci z roku 201811,1513,80
absolwenci z roku 20198,0510,26
absolwenci z roku 20206,078,35
absolwenci z roku 20212,293,92
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201446,0%38,8%2,2%
abs. z roku 201545,4%38,6%1,9%
abs. z roku 201652,6%44,2%1,8%
abs. z roku 201760,8%49,8%1,7%
abs. z roku 201859,8%48,1%3,7%
abs. z roku 201965,8%55,0%1,8%
abs. z roku 202066,6%52,7%8,0%
abs. z roku 202172,8%54,2%7,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca27,7%26,0%32,4%35,6%39,8%42,5%47,4%48,4%
umowa o pracę24,2%23,4%28,0%30,2%32,8%37,8%38,9%38,5%
samo­zatrudnienie1,4%0,7%1,5%1,0%2,6%1,6%5,7%5,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 519 zł3 684 zł3 847 zł4 051 zł4 540 zł4 453 zł4 898 zł5 482 zł
w II roku4 939 zł5 208 zł5 255 zł5 625 zł5 920 zł6 150 zł7 107 zł
w III roku6 196 zł6 363 zł6 668 zł7 198 zł7 372 zł8 434 zł
w IV roku7 782 zł7 976 zł8 377 zł8 965 zł9 852 zł
w V roku9 235 zł9 476 zł9 617 zł11 672 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 776 zł4 064 zł4 252 zł4 515 zł5 086 zł4 832 zł5 529 zł6 455 zł
w II roku4 997 zł5 309 zł5 426 zł5 790 zł6 243 zł6 387 zł7 165 zł
w III roku6 462 zł6 564 zł7 042 zł7 455 zł7 651 zł8 644 zł
w IV roku7 958 zł8 155 zł8 620 zł9 179 zł10 095 zł
w V roku9 721 zł9 757 zł9 772 zł11 791 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,840,800,800,820,870,800,810,80
w II roku1,161,081,061,041,041,011,07
w III roku1,371,251,241,271,221,25
w IV roku1,591,471,471,461,45
w V roku1,721,651,551,69
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności