aplikacja Matura google play app store

Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014276
rok 2015310
rok 2016382
rok 2017355
rok 2018326
rok 2019269
rok 2020300
rok 2021345
rok 2022278
Liczba absolwentów
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,8%
absolwenci z roku 201693,2%
absolwenci z roku 201792,7%
absolwenci z roku 201891,7%
absolwenci z roku 201991,4%
absolwenci z roku 202092,0%
absolwenci z roku 202189,3%
absolwenci z roku 202287,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201590,4%78,9%
absolwenci z roku 201689,1%74,9%
absolwenci z roku 201789,6%77,5%
absolwenci z roku 201886,5%68,4%
absolwenci z roku 201987,8%71,8%
absolwenci z roku 202084,4%61,7%
absolwenci z roku 202182,1%39,7%
absolwenci z roku 202279,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,5%0,3%0,9%0,2%0,3%0,5%0,2%0,1%0,3%
w II roku0,1%0,6%0,2%0,2%0,1%0,2%0,0%0,3%
w III roku0,4%0,5%0,3%0,3%0,8%0,4%0,1%
w IV roku0,5%0,5%0,8%1,5%1,0%1,1%
w V roku0,6%0,2%1,1%0,6%0,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,060,060,100,060,030,110,110,030,12
w II roku0,010,100,020,040,010,040,000,05
w III roku0,050,080,070,060,160,060,07
w IV roku0,090,130,190,410,330,35
w V roku0,120,050,270,180,19
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,3016,93
absolwenci z roku 201515,9717,11
absolwenci z roku 201613,7515,84
absolwenci z roku 201711,3313,81
absolwenci z roku 201811,8014,29
absolwenci z roku 20198,9411,10
absolwenci z roku 20207,7010,36
absolwenci z roku 20214,927,50
absolwenci z roku 20222,364,02
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201446,0%38,8%2,2%
abs. z roku 201545,4%38,6%1,9%
abs. z roku 201652,6%44,2%1,8%
abs. z roku 201760,8%49,8%1,7%
abs. z roku 201859,8%48,1%3,7%
abs. z roku 201966,1%55,4%1,8%
abs. z roku 202067,0%53,0%8,0%
abs. z roku 202172,8%54,2%7,2%
abs. z roku 202272,7%53,9%4,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca27,7%26,0%32,4%35,6%39,8%42,6%47,6%48,4%48,9%
umowa o pracę24,2%23,4%28,0%30,2%32,8%37,9%39,0%38,5%40,1%
samo­zatrudnienie1,4%0,7%1,5%1,0%2,6%1,6%5,7%5,1%3,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 519 zł3 684 zł3 847 zł4 051 zł4 540 zł4 451 zł4 879 zł5 482 zł6 634 zł
w II roku4 939 zł5 208 zł5 255 zł5 625 zł5 920 zł6 148 zł7 088 zł7 788 zł
w III roku6 196 zł6 363 zł6 668 zł7 198 zł7 372 zł8 424 zł9 266 zł
w IV roku7 782 zł7 976 zł8 377 zł8 965 zł9 853 zł11 198 zł
w V roku9 235 zł9 476 zł9 617 zł11 672 zł12 598 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 776 zł4 064 zł4 252 zł4 515 zł5 086 zł4 828 zł5 518 zł6 455 zł7 689 zł
w II roku4 997 zł5 309 zł5 426 zł5 790 zł6 243 zł6 383 zł7 169 zł8 160 zł
w III roku6 462 zł6 564 zł7 042 zł7 455 zł7 651 zł8 638 zł9 491 zł
w IV roku7 958 zł8 155 zł8 620 zł9 179 zł10 095 zł11 376 zł
w V roku9 721 zł9 757 zł9 772 zł11 791 zł13 049 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,840,800,800,820,870,790,810,810,86
w II roku1,161,081,061,041,051,001,071,03
w III roku1,371,251,241,271,221,241,25
w IV roku1,591,471,471,461,461,48
w V roku1,721,651,551,691,67
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności