aplikacja Matura google play app store

Lingwistyka stosowana

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Lingwistyka stosowana, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201454
rok 2015262
rok 2016320
rok 2017337
rok 2018314
rok 2019351
rok 2020330
rok 2021429
Liczba absolwentów
Lingwistyka stosowana (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Lingwistyka stosowana, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201594,3%
absolwenci z roku 201688,1%
absolwenci z roku 201787,6%
absolwenci z roku 201890,4%
absolwenci z roku 201982,0%
absolwenci z roku 202084,6%
absolwenci z roku 202182,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Lingwistyka stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Lingwistyka stosowana, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201590,9%77,9%
absolwenci z roku 201685,3%67,2%
absolwenci z roku 201784,0%66,2%
absolwenci z roku 201888,8%72,3%
absolwenci z roku 201977,5%48,2%
absolwenci z roku 202080,0%44,0%
absolwenci z roku 202178,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Lingwistyka stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lingwistyka stosowana, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,4%0,4%1,0%0,4%1,0%1,7%0,4%1,5%
w II roku1,7%0,7%0,3%0,6%0,7%1,1%0,5%
w III roku3,4%1,7%1,4%2,4%2,8%1,5%
w IV roku6,3%2,0%2,1%2,1%2,2%
w V roku4,5%2,5%2,8%1,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Lingwistyka stosowana (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Lingwistyka stosowana (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lingwistyka stosowana, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,130,040,110,090,210,240,060,29
w II roku0,120,250,040,120,130,170,08
w III roku0,390,310,260,430,420,32
w IV roku0,850,350,500,360,37
w V roku0,480,600,590,32
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Lingwistyka stosowana (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Lingwistyka stosowana (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Lingwistyka stosowana, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201422,6826,88
absolwenci z roku 201523,8726,57
absolwenci z roku 201621,6123,79
absolwenci z roku 201720,6423,41
absolwenci z roku 201820,6922,13
absolwenci z roku 201916,0818,82
absolwenci z roku 202012,6113,35
absolwenci z roku 20213,314,83
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Lingwistyka stosowana (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Lingwistyka stosowana (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lingwistyka stosowana, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201420,4%13,0%0,0%
abs. z roku 201521,7%14,9%1,1%
abs. z roku 201625,6%20,9%0,6%
abs. z roku 201731,5%24,0%1,8%
abs. z roku 201829,0%22,3%1,3%
abs. z roku 201937,3%26,8%1,7%
abs. z roku 202039,1%27,9%3,6%
abs. z roku 202136,8%22,3%1,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Lingwistyka stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Lingwistyka stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Lingwistyka stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Lingwistyka stosowana, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca11,3%11,8%15,7%20,0%17,6%26,3%25,0%23,0%
umowa o pracę8,5%8,9%13,0%15,3%14,6%19,2%18,3%15,5%
samo­zatrudnienie0,0%0,6%0,4%0,9%0,9%0,9%2,6%1,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Lingwistyka stosowana (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Lingwistyka stosowana (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Lingwistyka stosowana (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lingwistyka stosowana, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 326 zł2 323 zł2 668 zł2 772 zł2 943 zł2 971 zł3 416 zł2 839 zł
w II roku1 814 zł3 038 zł3 009 zł3 764 zł3 467 zł3 440 zł4 238 zł
w III roku2 900 zł3 952 zł4 235 zł4 371 zł4 343 zł4 811 zł
w IV roku3 214 zł4 710 zł5 228 zł5 144 zł5 520 zł
w V roku3 993 zł5 393 zł5 750 zł6 237 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Lingwistyka stosowana (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Lingwistyka stosowana (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lingwistyka stosowana, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 989 zł2 814 zł3 246 zł3 309 zł3 414 zł3 596 zł3 712 zł3 668 zł
w II roku2 104 zł3 686 zł3 608 zł4 163 zł3 911 zł4 425 zł4 875 zł
w III roku3 463 zł4 438 zł4 512 zł4 732 zł4 744 zł5 342 zł
w IV roku3 541 zł5 181 zł5 527 zł5 553 zł6 001 zł
w V roku4 341 zł5 854 zł6 042 zł6 539 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Lingwistyka stosowana (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Lingwistyka stosowana (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lingwistyka stosowana, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,370,550,590,580,560,540,590,45
w II roku0,470,640,620,710,620,570,66
w III roku0,710,790,820,790,730,73
w IV roku0,740,890,950,850,84
w V roku0,870,970,960,93
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Lingwistyka stosowana (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Lingwistyka stosowana (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności