aplikacja Matura google play app store

Leśnictwo

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Leśnictwo, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014673
rok 2015816
rok 2016778
rok 2017823
rok 2018869
rok 2019746
rok 2020765
rok 2021795
rok 2022742
Liczba absolwentów
Leśnictwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Leśnictwo, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201564,2%
absolwenci z roku 201664,5%
absolwenci z roku 201766,2%
absolwenci z roku 201863,6%
absolwenci z roku 201966,3%
absolwenci z roku 202066,6%
absolwenci z roku 202161,9%
absolwenci z roku 202255,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Leśnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Leśnictwo, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201563,1%50,3%
absolwenci z roku 201664,0%50,1%
absolwenci z roku 201765,0%51,4%
absolwenci z roku 201862,1%49,6%
absolwenci z roku 201965,6%51,0%
absolwenci z roku 202065,5%47,6%
absolwenci z roku 202160,1%40,1%
absolwenci z roku 202254,5%25,2%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Leśnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Leśnictwo, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku5,3%5,3%4,9%3,6%4,5%3,6%3,2%4,3%4,5%
w II roku7,8%8,7%6,5%6,0%6,0%6,4%4,6%4,7%
w III roku9,1%8,7%8,5%6,8%10,3%7,4%4,9%
w IV roku6,4%6,5%6,6%6,6%6,6%5,0%
w V roku3,2%3,8%5,0%4,1%3,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Leśnictwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Leśnictwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Leśnictwo, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,430,440,470,400,630,480,400,580,59
w II roku0,740,920,760,820,970,830,730,77
w III roku1,061,111,261,061,511,040,72
w IV roku0,840,931,030,950,970,68
w V roku0,590,620,630,690,54
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Leśnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Leśnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Leśnictwo, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20149,8411,13
absolwenci z roku 20158,7810,22
absolwenci z roku 20168,9910,65
absolwenci z roku 20178,1910,42
absolwenci z roku 20189,0510,70
absolwenci z roku 20199,3610,50
absolwenci z roku 20209,2810,23
absolwenci z roku 20217,899,04
absolwenci z roku 20225,966,95
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Leśnictwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Leśnictwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Leśnictwo, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201458,8%55,0%2,8%
abs. z roku 201566,5%60,0%2,3%
abs. z roku 201665,7%62,0%3,1%
abs. z roku 201767,5%61,5%2,4%
abs. z roku 201866,3%60,2%3,5%
abs. z roku 201964,7%59,9%1,6%
abs. z roku 202065,4%59,5%3,1%
abs. z roku 202167,9%62,4%4,4%
abs. z roku 202273,2%68,1%3,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Leśnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Leśnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Leśnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Leśnictwo, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca47,8%51,5%50,4%52,0%51,0%49,0%49,5%52,1%55,7%
umowa o pracę44,3%46,3%46,6%46,2%44,9%45,0%44,4%45,8%49,1%
samo­zatrudnienie2,1%1,5%1,8%1,6%2,8%1,1%2,3%3,3%2,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Leśnictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Leśnictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Leśnictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Leśnictwo, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 086 zł3 053 zł3 108 zł3 162 zł3 165 zł3 209 zł3 417 zł4 024 zł4 776 zł
w II roku3 556 zł3 617 zł3 596 zł3 734 zł3 701 zł3 950 zł4 712 zł5 361 zł
w III roku4 154 zł4 199 zł4 337 zł4 318 zł4 292 zł5 475 zł6 310 zł
w IV roku4 677 zł4 886 zł4 752 zł4 976 zł5 788 zł7 048 zł
w V roku5 360 zł5 253 zł5 212 zł6 321 zł7 099 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Leśnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Leśnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Leśnictwo, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 226 zł3 322 zł3 249 zł3 363 zł3 378 zł3 415 zł3 591 zł4 244 zł5 031 zł
w II roku3 687 zł3 726 zł3 715 zł3 861 zł3 813 zł4 044 zł4 838 zł5 530 zł
w III roku4 255 zł4 310 zł4 434 zł4 404 zł4 378 zł5 622 zł6 396 zł
w IV roku4 782 zł5 011 zł4 874 zł5 001 zł5 916 zł7 182 zł
w V roku5 416 zł5 315 zł5 227 zł6 352 zł7 249 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Leśnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Leśnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Leśnictwo, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,900,870,840,800,750,700,690,740,78
w II roku1,010,980,920,890,820,800,870,89
w III roku1,121,081,040,960,881,011,05
w IV roku1,181,171,071,021,081,16
w V roku1,271,181,071,171,18
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Leśnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Leśnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności