aplikacja Matura google play app store

Finanse i rachunkowość

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 20147 967
rok 20157 217
rok 20167 447
rok 20177 193
rok 20186 760
rok 20196 744
rok 20206 484
rok 20216 799
Liczba absolwentów
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201578,3%
absolwenci z roku 201678,0%
absolwenci z roku 201779,1%
absolwenci z roku 201878,0%
absolwenci z roku 201976,0%
absolwenci z roku 202075,7%
absolwenci z roku 202170,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201575,7%64,0%
absolwenci z roku 201675,5%63,1%
absolwenci z roku 201777,4%65,9%
absolwenci z roku 201875,9%63,4%
absolwenci z roku 201973,6%58,7%
absolwenci z roku 202073,3%50,9%
absolwenci z roku 202167,9%0,1%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku6,3%5,1%4,5%3,3%3,0%3,4%3,5%2,7%
w II roku4,0%3,3%3,1%2,0%2,5%2,7%2,0%
w III roku4,6%3,9%3,7%3,7%4,1%3,1%
w IV roku3,2%3,4%3,2%3,2%2,7%
w V roku2,8%2,9%3,5%2,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,540,530,560,500,510,590,520,44
w II roku0,420,440,490,370,440,450,34
w III roku0,580,620,660,700,640,51
w IV roku0,490,610,650,550,46
w V roku0,490,530,690,44
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201410,3413,51
absolwenci z roku 20159,2711,93
absolwenci z roku 20168,7911,24
absolwenci z roku 20178,5511,37
absolwenci z roku 20188,0210,68
absolwenci z roku 20197,249,69
absolwenci z roku 20205,917,54
absolwenci z roku 20211,882,87
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201463,2%52,1%4,0%
abs. z roku 201566,6%56,7%3,7%
abs. z roku 201667,3%58,4%3,1%
abs. z roku 201770,5%60,6%3,4%
abs. z roku 201870,9%60,4%3,4%
abs. z roku 201970,2%59,7%3,2%
abs. z roku 202071,5%60,4%4,0%
abs. z roku 202174,0%63,2%3,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca48,4%53,0%53,7%55,3%56,7%56,6%57,4%59,7%
umowa o pracę40,5%45,8%47,1%48,5%49,9%49,9%50,4%52,7%
samo­zatrudnienie3,0%2,5%2,1%2,4%2,4%2,4%2,8%2,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 175 zł2 413 zł2 552 zł2 694 zł2 982 zł3 108 zł3 337 zł3 686 zł
w II roku2 685 zł2 981 zł3 233 zł3 406 zł3 648 zł3 727 zł4 277 zł
w III roku3 250 zł3 561 zł3 814 zł4 075 zł4 259 zł4 719 zł
w IV roku3 936 zł4 244 zł4 477 zł4 776 zł5 293 zł
w V roku4 548 zł4 758 zł5 105 zł5 741 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 430 zł2 654 zł2 808 zł2 969 zł3 286 zł3 452 zł3 704 zł4 039 zł
w II roku2 814 zł3 173 zł3 374 zł3 578 zł3 858 zł3 946 zł4 507 zł
w III roku3 349 zł3 671 zł3 976 zł4 201 zł4 401 zł4 822 zł
w IV roku3 952 zł4 288 zł4 528 zł4 834 zł5 346 zł
w V roku4 580 zł4 782 zł5 175 zł5 782 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,580,620,620,620,640,630,620,63
w II roku0,690,730,740,730,730,690,71
w III roku0,790,810,810,810,790,79
w IV roku0,890,900,890,880,88
w V roku0,960,940,940,95
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności