aplikacja Matura google play app store

Kierunek prawno-ekonomiczny

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kierunek prawno-ekonomiczny, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201677
rok 201781
rok 2018102
rok 201978
rok 202088
rok 202188
rok 202293
Liczba absolwentów
Kierunek prawno-ekonomiczny (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kierunek prawno-ekonomiczny, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201698,7%
absolwenci z roku 201796,3%
absolwenci z roku 201898,0%
absolwenci z roku 201992,3%
absolwenci z roku 202096,6%
absolwenci z roku 202196,6%
absolwenci z roku 202290,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Kierunek prawno-ekonomiczny (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kierunek prawno-ekonomiczny, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201693,5%79,2%
absolwenci z roku 201790,1%77,8%
absolwenci z roku 201894,1%78,4%
absolwenci z roku 201988,5%71,8%
absolwenci z roku 202089,8%70,5%
absolwenci z roku 202190,9%61,4%
absolwenci z roku 202284,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Kierunek prawno-ekonomiczny (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kierunek prawno-ekonomiczny, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,2%0,6%1,4%2,0%0,8%1,4%1,0%
w II roku0,2%1,5%0,6%0,3%0,9%0,1%
w III roku2,1%2,8%0,8%2,3%1,0%
w IV roku3,8%1,2%0,8%2,1%
w V roku3,6%0,1%1,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Kierunek prawno-ekonomiczny (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Kierunek prawno-ekonomiczny (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kierunek prawno-ekonomiczny, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,120,110,300,500,120,340,22
w II roku0,040,530,150,060,170,02
w III roku0,711,160,220,590,35
w IV roku1,310,220,140,86
w V roku1,150,030,73
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Kierunek prawno-ekonomiczny (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Kierunek prawno-ekonomiczny (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kierunek prawno-ekonomiczny, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201626,0929,54
absolwenci z roku 201717,0321,74
absolwenci z roku 201819,4921,56
absolwenci z roku 201915,8520,22
absolwenci z roku 202015,1917,46
absolwenci z roku 202112,1314,95
absolwenci z roku 20222,733,78
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Kierunek prawno-ekonomiczny (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Kierunek prawno-ekonomiczny (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kierunek prawno-ekonomiczny, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201618,2%13,0%0,0%
abs. z roku 201739,5%30,9%2,4%
abs. z roku 201832,4%25,5%2,0%
abs. z roku 201943,6%30,7%5,1%
abs. z roku 202042,0%29,5%3,4%
abs. z roku 202144,3%29,5%5,7%
abs. z roku 202250,5%37,6%1,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Kierunek prawno-ekonomiczny (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Kierunek prawno-ekonomiczny (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Kierunek prawno-ekonomiczny (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kierunek prawno-ekonomiczny, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca8,3%22,6%20,9%29,4%27,2%25,3%32,6%
umowa o pracę6,9%17,9%17,7%20,8%21,9%19,6%28,1%
samo­zatrudnienie0,0%2,2%1,2%3,2%1,9%2,2%0,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Kierunek prawno-ekonomiczny (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Kierunek prawno-ekonomiczny (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Kierunek prawno-ekonomiczny (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kierunek prawno-ekonomiczny, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 470 zł2 237 zł2 108 zł2 449 zł2 393 zł3 172 zł3 830 zł
w II roku3 030 zł2 866 zł2 636 zł2 878 zł3 017 zł4 276 zł
w III roku3 599 zł4 010 zł4 094 zł4 165 zł4 957 zł
w IV roku4 359 zł5 003 zł5 350 zł6 071 zł
w V roku5 286 zł6 511 zł6 655 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Kierunek prawno-ekonomiczny (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Kierunek prawno-ekonomiczny (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kierunek prawno-ekonomiczny, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 516 zł2 534 zł2 251 zł2 842 zł2 857 zł3 912 zł4 746 zł
w II roku3 263 zł3 234 zł3 011 zł3 250 zł3 809 zł4 809 zł
w III roku3 951 zł4 240 zł4 146 zł4 564 zł5 351 zł
w IV roku4 826 zł5 205 zł5 529 zł6 376 zł
w V roku5 624 zł6 654 zł6 720 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Kierunek prawno-ekonomiczny (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Kierunek prawno-ekonomiczny (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kierunek prawno-ekonomiczny, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,570,520,450,480,430,510,56
w II roku0,640,620,520,510,480,61
w III roku0,710,790,740,690,72
w IV roku0,840,910,870,92
w V roku0,961,070,96
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Kierunek prawno-ekonomiczny (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Kierunek prawno-ekonomiczny (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności