aplikacja Matura google play app store

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201416
rok 201519
rok 201612
rok 201717
rok 201818
rok 201939
rok 202111
Liczba absolwentów
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201563,2%
absolwenci z roku 201691,7%
absolwenci z roku 201782,4%
absolwenci z roku 201888,9%
absolwenci z roku 201979,5%
absolwenci z roku 202163,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201547,4%36,8%
absolwenci z roku 201683,3%58,3%
absolwenci z roku 201776,5%41,2%
absolwenci z roku 201877,8%66,7%
absolwenci z roku 201961,5%20,5%
absolwenci z roku 202154,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
w I roku3,6%11,4%0,0%4,9%1,9%1,7%0,0%
w II roku3,6%0,9%0,0%7,4%0,9%8,1%
w III roku1,6%4,8%1,4%3,9%0,0%0,4%
w IV roku9,4%10,1%0,7%10,3%0,0%
w V roku7,8%3,9%0,0%14,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
w I roku0,420,900,000,530,560,440,00
w II roku0,580,060,001,230,332,07
w III roku0,331,070,360,590,000,08
w IV roku1,943,560,251,230,00
w V roku1,730,840,002,75
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201418,1916,29
absolwenci z roku 201520,5626,15
absolwenci z roku 201618,9222,50
absolwenci z roku 201719,8812,36
absolwenci z roku 201810,6720,00
absolwenci z roku 20194,598,24
absolwenci z roku 20211,832,20
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201450,0%43,8%0,0%
abs. z roku 201531,6%21,1%0,0%
abs. z roku 201633,3%25,0%8,3%
abs. z roku 201758,8%52,9%0,0%
abs. z roku 201877,8%44,4%11,1%
abs. z roku 201984,6%64,1%0,0%
abs. z roku 202154,5%45,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
jakakolwiek praca44,8%23,2%26,4%45,6%50,9%56,0%40,9%
umowa o pracę41,1%16,2%18,1%44,1%28,7%50,4%38,6%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%8,3%0,0%11,1%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
w I roku2 534 zł1 374 zł1 420 zł2 734 zł1 510 zł2 626 zł4 010 zł
w II roku2 778 zł1 801 zł2 135 zł3 486 zł2 849 zł3 898 zł
w III roku2 882 zł1 998 zł3 537 zł4 697 zł4 121 zł4 725 zł
w IV roku2 796 zł2 750 zł3 896 zł4 201 zł4 819 zł
w V roku2 932 zł3 852 zł4 457 zł5 094 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2021
w I roku2 764 zł2 119 zł1 420 zł3 046 zł1 548 zł3 340 zł4 607 zł
w II roku2 948 zł2 397 zł2 135 zł3 536 zł3 474 zł3 798 zł
w III roku3 132 zł2 580 zł3 983 zł4 655 zł4 779 zł4 617 zł
w IV roku2 911 zł3 336 zł3 961 zł4 380 zł4 620 zł
w V roku3 504 zł4 326 zł4 742 zł5 426 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2021
w I roku0,630,310,340,650,330,490,62
w II roku0,660,400,470,730,550,68
w III roku0,680,430,780,930,740,74
w IV roku0,630,550,800,770,79
w V roku0,620,710,800,86
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności