kierunki-studiow.info

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201416
rok 201519
rok 201612
rok 201717
Liczba absolwentów
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201468,8%
absolwenci z roku 201557,9%
absolwenci z roku 201658,3%
absolwenci z roku 201747,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201450,0%31,2%
absolwenci z roku 201542,1%26,3%
absolwenci z roku 201650,0%16,7%
absolwenci z roku 201729,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku3,6%11,4%0,0%4,9%
w II roku3,6%0,9%0,0%
w III roku1,6%5,0%
w IV roku9,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,420,910,000,53
w II roku0,580,060,00
w III roku0,331,11
w IV roku2,04
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,5316,29
absolwenci z roku 201512,8314,12
absolwenci z roku 20167,2910,71
absolwenci z roku 20171,801,78
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201450,0%43,8%0,0%
abs. z roku 201531,6%21,1%0,0%
abs. z roku 201633,3%25,0%8,3%
abs. z roku 201758,8%52,9%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca44,8%23,2%26,4%45,8%
umowa o pracę41,1%16,2%18,1%44,8%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%8,3%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 534 zł1 374 zł1 420 zł2 809 zł
w II roku2 778 zł1 801 zł1 835 zł
w III roku2 882 zł2 026 zł
w IV roku2 817 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 764 zł2 119 zł1 420 zł3 096 zł
w II roku2 948 zł2 397 zł1 835 zł
w III roku3 132 zł2 772 zł
w IV roku2 913 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,630,310,350,67
w II roku0,660,390,40
w III roku0,680,43
w IV roku0,63
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności