Kierunki studiów - praca i wynagrodzenie po studiach

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201419
rok 201519
rok 201612
Liczba absolwentów
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2016.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201452,6%
absolwenci z roku 201557,9%
absolwenci z roku 201683,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201431,6%0,0%
absolwenci z roku 201536,8%0,0%
absolwenci z roku 201675,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku8,3%11,4%0,0%
w II roku4,4%0,9%
w III roku3,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,910,950,00
w II roku0,670,06
w III roku0,39
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201414,0014,60
absolwenci z roku 20159,207,67
absolwenci z roku 20162,803,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201447,4%42,1%0,0%
abs. z roku 201531,6%21,1%0,0%
abs. z roku 201633,3%25,0%8,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
jakakolwiek praca38,6%23,2%26,4%
umowa o pracę35,5%16,2%18,1%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%8,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 268 zł1 155 zł1 410 zł
w II roku2 845 zł1 679 zł
w III roku2 756 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku2 436 zł1 791 zł1 410 zł
w II roku3 004 zł2 201 zł
w III roku2 961 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
w I roku0,570,270,34
w II roku0,680,38
w III roku0,65
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Więcej o losach absolwentów »

Przegląd uczelni
boks_220.gif
WSSIP_220.jpg
UNS_220.jpg
WSEiTszczecin_220.jpg
WSZUiE-220_1.jpg
SWPS_220_uni.jpg
ASzWoj_rekrutacja.jpg
przeglad_uczelni_boks_220.gif
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Zamiejscowy w Chorzowie - 6
miniatura
Polityka Prywatności