aplikacja Matura google play app store

Informatyka stosowana

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Informatyka stosowana, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014321
rok 2015361
rok 2016336
rok 2017371
rok 2018501
rok 2019537
rok 2020540
rok 2021590
Liczba absolwentów
Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Informatyka stosowana, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201574,0%
absolwenci z roku 201678,3%
absolwenci z roku 201776,8%
absolwenci z roku 201873,9%
absolwenci z roku 201966,3%
absolwenci z roku 202068,0%
absolwenci z roku 202167,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Informatyka stosowana, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201571,4%55,2%
absolwenci z roku 201674,5%53,7%
absolwenci z roku 201775,6%55,7%
absolwenci z roku 201871,5%51,0%
absolwenci z roku 201962,1%41,7%
absolwenci z roku 202065,0%40,4%
absolwenci z roku 202163,9%24,8%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka stosowana, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,8%1,9%1,7%2,0%1,4%1,5%2,2%1,5%
w II roku1,8%2,0%1,1%1,7%1,1%1,5%0,9%
w III roku1,5%2,8%1,6%1,2%2,2%1,6%
w IV roku1,7%2,0%1,6%1,1%1,3%
w V roku0,8%1,2%0,8%1,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka stosowana, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,370,250,260,400,230,380,410,29
w II roku0,260,290,200,400,230,320,19
w III roku0,220,390,300,330,440,37
w IV roku0,360,400,290,230,27
w V roku0,230,210,200,42
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Informatyka stosowana, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201412,4417,19
absolwenci z roku 201511,6513,91
absolwenci z roku 201611,6913,73
absolwenci z roku 201710,7612,11
absolwenci z roku 20188,5410,01
absolwenci z roku 20197,358,33
absolwenci z roku 20206,617,91
absolwenci z roku 20214,515,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka stosowana, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201454,1%39,6%5,8%
abs. z roku 201553,1%44,8%4,1%
abs. z roku 201650,2%41,8%5,9%
abs. z roku 201758,2%52,0%4,8%
abs. z roku 201867,6%57,2%9,0%
abs. z roku 201969,5%55,8%9,7%
abs. z roku 202067,7%53,7%8,0%
abs. z roku 202170,1%56,4%10,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Informatyka stosowana, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca36,3%39,2%38,6%46,7%54,7%56,4%55,3%55,8%
umowa o pracę27,9%34,3%32,6%40,7%45,4%44,7%44,1%44,0%
samo­zatrudnienie3,7%2,9%4,7%3,0%6,8%7,7%5,8%7,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka stosowana, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 902 zł3 592 zł3 798 zł4 155 zł5 018 zł5 337 zł5 474 zł6 210 zł
w II roku4 266 zł4 417 zł4 813 zł5 473 zł6 542 zł7 017 zł7 568 zł
w III roku5 178 zł5 775 zł6 378 zł7 003 zł7 857 zł9 085 zł
w IV roku6 468 zł7 102 zł7 944 zł8 294 zł9 991 zł
w V roku7 922 zł8 523 zł9 253 zł10 298 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka stosowana, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 342 zł3 848 zł4 073 zł4 388 zł5 383 zł5 828 zł6 249 zł6 793 zł
w II roku4 435 zł4 665 zł5 144 zł5 695 zł6 827 zł7 371 zł7 962 zł
w III roku5 549 zł5 905 zł6 653 zł7 171 zł8 162 zł9 418 zł
w IV roku6 668 zł7 301 zł8 134 zł8 438 zł10 209 zł
w V roku8 105 zł8 740 zł9 339 zł10 474 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka stosowana, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,800,930,950,981,081,080,981,04
w II roku1,111,091,111,211,311,301,24
w III roku1,291,341,381,411,461,52
w IV roku1,511,541,581,551,68
w V roku1,701,701,671,73
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności