aplikacja Matura google play app store

Informatyka i ekonometria

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Informatyka i ekonometria, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014412
rok 2015475
rok 2016385
rok 2017408
rok 2018492
rok 2019570
rok 2020595
rok 2021698
Liczba absolwentów
Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Informatyka i ekonometria, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201582,8%
absolwenci z roku 201681,5%
absolwenci z roku 201778,9%
absolwenci z roku 201876,4%
absolwenci z roku 201971,9%
absolwenci z roku 202069,1%
absolwenci z roku 202162,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Informatyka i ekonometria, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201579,2%57,8%
absolwenci z roku 201679,2%61,6%
absolwenci z roku 201776,2%54,9%
absolwenci z roku 201874,6%57,3%
absolwenci z roku 201968,3%47,4%
absolwenci z roku 202066,1%38,1%
absolwenci z roku 202158,6%0,6%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i ekonometria, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,4%1,3%3,1%1,7%1,8%3,1%2,2%1,9%
w II roku1,5%0,8%2,2%1,2%2,2%2,1%1,0%
w III roku2,2%1,1%1,7%2,4%3,3%1,6%
w IV roku1,7%1,0%2,4%2,1%1,5%
w V roku1,3%1,7%2,3%1,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i ekonometria, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,260,160,510,280,390,780,390,33
w II roku0,170,140,460,190,520,450,21
w III roku0,330,250,420,480,710,42
w IV roku0,360,260,800,390,37
w V roku0,310,540,570,18
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Informatyka i ekonometria, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201414,9317,49
absolwenci z roku 201514,1816,67
absolwenci z roku 201612,5414,41
absolwenci z roku 201710,6713,00
absolwenci z roku 201810,4012,75
absolwenci z roku 20199,8112,33
absolwenci z roku 20207,218,87
absolwenci z roku 20212,804,01
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i ekonometria, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201446,8%36,9%5,3%
abs. z roku 201550,9%41,2%4,4%
abs. z roku 201656,4%47,5%4,4%
abs. z roku 201761,3%50,5%6,9%
abs. z roku 201862,8%51,4%7,7%
abs. z roku 201959,8%46,1%5,8%
abs. z roku 202066,5%51,9%9,7%
abs. z roku 202170,6%50,3%12,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Informatyka i ekonometria, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca33,8%35,3%41,2%48,1%45,9%45,2%50,0%53,8%
umowa o pracę27,2%29,6%34,1%39,0%36,6%36,1%37,9%39,8%
samo­zatrudnienie3,8%3,1%3,3%5,3%5,8%4,6%7,4%8,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i ekonometria, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 576 zł2 812 zł3 133 zł3 418 zł3 908 zł3 640 zł4 480 zł5 191 zł
w II roku3 455 zł3 728 zł3 883 zł4 563 zł4 913 zł4 881 zł6 365 zł
w III roku4 322 zł4 908 zł5 308 zł5 683 zł6 214 zł6 499 zł
w IV roku5 354 zł6 168 zł6 444 zł6 793 zł8 129 zł
w V roku6 684 zł7 352 zł7 578 zł8 293 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i ekonometria, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 915 zł3 116 zł3 454 zł3 785 zł4 279 zł4 237 zł5 086 zł5 835 zł
w II roku3 667 zł4 013 zł4 220 zł4 829 zł5 272 zł5 066 zł6 502 zł
w III roku4 540 zł5 137 zł5 454 zł5 993 zł6 480 zł6 758 zł
w IV roku5 584 zł6 345 zł6 581 zł6 981 zł8 300 zł
w V roku6 905 zł7 469 zł7 742 zł8 412 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i ekonometria, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,640,680,730,740,810,710,780,83
w II roku0,850,860,850,910,950,871,02
w III roku1,011,051,081,061,111,03
w IV roku1,181,231,241,181,32
w V roku1,361,361,341,29
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Informatyka i ekonometria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności