aplikacja Matura google play app store

Indywidualne studia informatyczno-matematyczne

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201610
rok 201710
rok 201811
rok 202010
rok 202117
Liczba absolwentów
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2016100,0%
absolwenci z roku 2017100,0%
absolwenci z roku 2018100,0%
absolwenci z roku 2020100,0%
absolwenci z roku 2021100,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2016100,0%80,0%
absolwenci z roku 2017100,0%60,0%
absolwenci z roku 2018100,0%63,6%
absolwenci z roku 2020100,0%30,0%
absolwenci z roku 202182,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
w II roku0,0%0,0%0,0%0,0%
w III roku0,0%0,0%0,0%
w IV roku0,0%0,0%0,0%
w V roku0,0%0,0%

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,000,000,000,000,00
w II roku0,000,000,000,00
w III roku0,000,000,00
w IV roku0,000,000,00
w V roku0,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201621,00
absolwenci z roku 201712,1112,67
absolwenci z roku 201827,1428,40
absolwenci z roku 202010,504,50
absolwenci z roku 20219,147,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201620,0%0,0%0,0%
abs. z roku 201760,0%60,0%0,0%
abs. z roku 20189,1%9,1%0,0%
abs. z roku 202060,0%60,0%0,0%
abs. z roku 202123,5%11,8%5,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca1,7%47,5%9,1%40,0%13,2%
umowa o pracę0,0%47,5%9,1%39,2%6,4%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%2,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku4 733 zł7 060 zł2 029 zł
w II roku5 004 zł6 222 zł7 476 zł
w III roku8 174 zł3 712 zł
w IV roku104 zł5 430 zł6 568 zł
w V roku10 669 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku4 733 zł7 069 zł
w II roku5 004 zł6 222 zł7 476 zł
w III roku8 685 zł6 113 zł
w IV roku8 215 zł8 629 zł
w V roku13 647 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Indywidualne studia informatyczno-matematyczne, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,891,180,32
w II roku0,891,091,15
w III roku1,430,67
w IV roku0,020,870,99
w V roku1,48
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności