aplikacja Matura google play app store

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201643
rok 201763
rok 201852
rok 201956
rok 202041
rok 202153
Liczba absolwentów
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201669,8%
absolwenci z roku 201768,3%
absolwenci z roku 201867,3%
absolwenci z roku 201966,1%
absolwenci z roku 202085,4%
absolwenci z roku 202169,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201665,1%44,2%
absolwenci z roku 201765,1%47,6%
absolwenci z roku 201865,4%55,8%
absolwenci z roku 201957,1%34,0%
absolwenci z roku 202075,6%39,0%
absolwenci z roku 202162,3%15,1%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku5,6%3,7%4,1%4,6%1,0%2,7%
w II roku6,0%3,6%3,1%3,2%4,1%
w III roku4,3%2,8%1,9%6,5%
w IV roku4,3%4,5%1,7%
w V roku2,5%2,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,001,170,611,850,141,01
w II roku1,121,640,370,430,54
w III roku0,981,170,471,85
w IV roku0,971,060,69
w V roku0,441,05
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201614,4419,71
absolwenci z roku 201711,2816,23
absolwenci z roku 201814,1516,42
absolwenci z roku 201910,6715,26
absolwenci z roku 202013,1713,43
absolwenci z roku 20215,603,75
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201653,5%37,2%2,3%
abs. z roku 201753,9%42,8%3,2%
abs. z roku 201853,9%46,1%0,0%
abs. z roku 201957,2%39,3%9,0%
abs. z roku 202036,6%29,3%0,0%
abs. z roku 202149,1%41,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca35,0%40,6%40,7%43,4%25,8%39,5%
umowa o pracę28,3%33,6%34,3%26,6%22,2%34,6%
samo­zatrudnienie2,1%1,6%0,0%8,4%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 497 zł2 142 zł2 594 zł2 705 zł2 814 zł3 744 zł
w II roku1 955 zł2 612 zł2 938 zł3 014 zł3 242 zł
w III roku2 238 zł3 221 zł3 322 zł3 689 zł
w IV roku2 758 zł3 868 zł4 001 zł
w V roku3 074 zł4 318 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 688 zł2 491 zł2 686 zł2 936 zł2 910 zł3 863 zł
w II roku2 101 zł2 883 zł3 218 zł3 203 zł3 656 zł
w III roku2 574 zł3 596 zł3 665 zł3 929 zł
w IV roku2 848 zł3 948 zł4 148 zł
w V roku3 218 zł4 408 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,320,450,510,470,430,56
w II roku0,410,480,510,500,49
w III roku0,430,570,560,55
w IV roku0,490,630,62
w V roku0,510,65
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności