aplikacja Matura google play app store

Handel międzynarodowy

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Handel międzynarodowy, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201647
rok 201732
rok 201955
rok 202050
rok 202140
rok 202268
Liczba absolwentów
Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Handel międzynarodowy, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201666,0%
absolwenci z roku 201750,0%
absolwenci z roku 201967,3%
absolwenci z roku 202064,0%
absolwenci z roku 202147,5%
absolwenci z roku 202245,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Handel międzynarodowy, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201663,8%51,0%
absolwenci z roku 201746,9%21,9%
absolwenci z roku 201961,8%45,4%
absolwenci z roku 202062,0%34,0%
absolwenci z roku 202142,5%12,5%
absolwenci z roku 202238,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Handel międzynarodowy, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku4,1%0,0%0,9%1,2%2,7%1,2%
w II roku0,9%3,6%0,6%0,2%0,6%
w III roku1,8%4,8%1,0%1,7%
w IV roku3,6%3,8%0,7%
w V roku0,0%2,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Handel międzynarodowy, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,500,000,280,420,990,33
w II roku0,160,720,110,020,22
w III roku0,311,260,451,07
w IV roku1,080,880,18
w V roku0,000,86
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Handel międzynarodowy, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20166,878,68
absolwenci z roku 20174,205,15
absolwenci z roku 20196,699,31
absolwenci z roku 20205,596,09
absolwenci z roku 20210,231,68
absolwenci z roku 20221,842,18
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Handel międzynarodowy, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201674,5%66,0%4,2%
abs. z roku 201781,2%75,0%6,2%
abs. z roku 201980,0%58,2%16,4%
abs. z roku 202078,0%74,0%10,0%
abs. z roku 202187,5%82,5%12,5%
abs. z roku 202258,8%48,5%7,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Handel międzynarodowy, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca59,0%69,0%65,5%70,3%82,3%48,9%
umowa o pracę54,1%64,3%49,1%64,5%73,1%44,0%
samo­zatrudnienie2,3%3,4%12,7%9,5%7,9%2,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Handel międzynarodowy, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 672 zł3 098 zł3 750 zł3 747 zł4 917 zł4 758 zł
w II roku3 330 zł3 512 zł4 866 zł4 539 zł5 696 zł
w III roku4 037 zł3 635 zł5 907 zł5 499 zł
w IV roku4 658 zł4 320 zł6 078 zł
w V roku5 930 zł5 397 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Handel międzynarodowy, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 850 zł3 039 zł3 965 zł3 695 zł4 940 zł5 040 zł
w II roku3 510 zł3 390 zł5 173 zł4 525 zł5 708 zł
w III roku4 056 zł3 635 zł6 094 zł5 658 zł
w IV roku4 643 zł4 251 zł6 500 zł
w V roku5 984 zł5 486 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Handel międzynarodowy, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,690,740,790,680,880,74
w II roku0,810,790,960,760,92
w III roku0,900,751,030,82
w IV roku0,970,840,90
w V roku1,140,95
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Handel międzynarodowy (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności