aplikacja Matura google play app store

Gospodarka i administracja publiczna

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201485
rok 201568
rok 201686
rok 2017101
rok 201884
rok 201969
rok 202061
rok 202143
Liczba absolwentów
Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201597,1%
absolwenci z roku 201693,0%
absolwenci z roku 201793,1%
absolwenci z roku 201888,1%
absolwenci z roku 201987,0%
absolwenci z roku 202096,7%
absolwenci z roku 202195,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201592,6%82,4%
absolwenci z roku 201691,9%89,5%
absolwenci z roku 201791,1%87,1%
absolwenci z roku 201888,1%79,8%
absolwenci z roku 201985,5%73,9%
absolwenci z roku 202096,7%75,4%
absolwenci z roku 202193,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,4%0,5%1,5%1,9%1,1%2,5%4,6%3,3%
w II roku0,3%0,9%1,6%1,0%1,2%1,0%1,0%
w III roku2,7%0,7%3,9%6,0%4,4%2,5%
w IV roku2,6%1,2%3,1%3,3%2,5%
w V roku2,5%0,4%2,2%1,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,040,080,220,240,190,350,680,56
w II roku0,030,130,260,120,220,090,15
w III roku0,420,120,811,100,820,37
w IV roku0,650,360,670,360,55
w V roku0,770,170,510,13
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201417,7019,64
absolwenci z roku 201517,6519,69
absolwenci z roku 201619,0621,46
absolwenci z roku 201717,4520,96
absolwenci z roku 20189,6816,60
absolwenci z roku 201910,4216,59
absolwenci z roku 202012,1913,94
absolwenci z roku 20213,165,15
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201444,7%37,6%3,5%
abs. z roku 201536,8%32,4%0,0%
abs. z roku 201631,4%26,7%0,0%
abs. z roku 201740,6%31,7%2,0%
abs. z roku 201867,9%42,9%2,4%
abs. z roku 201958,0%37,7%1,4%
abs. z roku 202045,9%34,4%0,0%
abs. z roku 202167,4%39,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca28,1%22,2%18,3%23,2%41,5%34,9%26,8%34,3%
umowa o pracę24,1%20,3%15,4%18,4%28,6%28,3%21,9%26,2%
samo­zatrudnienie1,2%0,0%0,0%1,1%2,0%1,4%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 253 zł2 273 zł1 847 zł2 076 zł2 118 zł2 054 zł2 188 zł2 524 zł
w II roku3 037 zł3 137 zł2 264 zł3 072 zł3 140 zł2 744 zł3 412 zł
w III roku3 595 zł4 073 zł3 441 zł3 797 zł4 046 zł4 341 zł
w IV roku4 116 zł4 937 zł4 254 zł4 684 zł5 243 zł
w V roku4 879 zł5 621 zł4 714 zł5 892 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 516 zł2 518 zł1 918 zł2 587 zł2 780 zł2 757 zł2 526 zł2 989 zł
w II roku3 154 zł3 221 zł2 504 zł3 165 zł3 487 zł3 329 zł3 612 zł
w III roku3 795 zł4 203 zł3 665 zł4 024 zł4 118 zł4 435 zł
w IV roku4 297 zł4 900 zł4 485 zł4 825 zł5 415 zł
w V roku4 964 zł5 523 zł4 975 zł5 861 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka i administracja publiczna, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,580,560,440,470,470,410,410,43
w II roku0,740,750,520,660,630,500,58
w III roku0,850,920,720,750,750,72
w IV roku0,921,030,840,850,87
w V roku1,011,090,840,95
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Gospodarka i administracja publiczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności