aplikacja Matura google play app store

Finanse i rachunkowość

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 20147 967
rok 20157 217
rok 20167 447
rok 20177 193
rok 20186 759
rok 20196 747
rok 20206 529
rok 20216 835
rok 20226 993
Liczba absolwentów
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201578,3%
absolwenci z roku 201678,0%
absolwenci z roku 201779,1%
absolwenci z roku 201878,4%
absolwenci z roku 201976,8%
absolwenci z roku 202075,9%
absolwenci z roku 202172,4%
absolwenci z roku 202267,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201575,7%64,0%
absolwenci z roku 201675,5%63,1%
absolwenci z roku 201777,4%65,9%
absolwenci z roku 201876,2%64,8%
absolwenci z roku 201974,3%62,2%
absolwenci z roku 202073,9%61,0%
absolwenci z roku 202169,7%48,3%
absolwenci z roku 202265,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku6,3%5,1%4,5%3,3%2,9%3,1%3,6%2,7%2,5%
w II roku4,0%3,3%3,1%2,0%2,4%2,6%2,1%2,0%
w III roku4,6%3,9%3,7%3,7%3,9%3,1%2,7%
w IV roku3,2%3,4%3,2%3,2%2,7%2,1%
w V roku2,8%2,9%3,5%2,3%2,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,540,530,560,500,490,540,550,430,44
w II roku0,420,440,490,370,430,420,350,37
w III roku0,580,620,660,700,620,500,48
w IV roku0,490,610,650,550,480,39
w V roku0,490,530,690,440,44
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201410,3413,51
absolwenci z roku 20159,2711,93
absolwenci z roku 20168,7911,24
absolwenci z roku 20178,5511,37
absolwenci z roku 20188,4011,23
absolwenci z roku 20197,9810,51
absolwenci z roku 20207,209,41
absolwenci z roku 20214,986,65
absolwenci z roku 20221,802,68
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201463,2%52,1%4,0%
abs. z roku 201566,6%56,7%3,7%
abs. z roku 201667,3%58,4%3,1%
abs. z roku 201770,5%60,6%3,4%
abs. z roku 201870,2%60,1%3,3%
abs. z roku 201969,8%59,2%3,5%
abs. z roku 202071,7%60,6%3,8%
abs. z roku 202174,3%63,3%3,8%
abs. z roku 202274,2%63,6%4,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca48,4%53,0%53,7%55,3%56,2%56,3%57,6%60,1%60,8%
umowa o pracę40,5%45,8%47,1%48,5%49,7%49,6%50,6%53,1%53,6%
samo­zatrudnienie3,0%2,5%2,1%2,4%2,3%2,6%2,7%2,5%3,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 175 zł2 413 zł2 551 zł2 694 zł3 004 zł3 131 zł3 305 zł3 709 zł4 432 zł
w II roku2 685 zł2 981 zł3 231 zł3 406 zł3 681 zł3 761 zł4 263 zł4 882 zł
w III roku3 250 zł3 561 zł3 814 zł4 075 zł4 289 zł4 775 zł5 499 zł
w IV roku3 936 zł4 244 zł4 477 zł4 776 zł5 340 zł6 046 zł
w V roku4 548 zł4 758 zł5 105 zł5 741 zł6 512 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 430 zł2 652 zł2 806 zł2 969 zł3 312 zł3 483 zł3 663 zł4 069 zł4 823 zł
w II roku2 814 zł3 173 zł3 372 zł3 578 zł3 889 zł3 979 zł4 491 zł5 125 zł
w III roku3 349 zł3 671 zł3 976 zł4 201 zł4 433 zł4 877 zł5 624 zł
w IV roku3 952 zł4 288 zł4 528 zł4 834 zł5 394 zł6 098 zł
w V roku4 580 zł4 782 zł5 175 zł5 782 zł6 559 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Finanse i rachunkowość, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,580,620,620,620,650,630,620,630,66
w II roku0,690,730,740,730,740,690,710,73
w III roku0,790,810,810,810,790,800,82
w IV roku0,890,900,890,880,890,90
w V roku0,960,940,940,950,96
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Finanse i rachunkowość (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności