aplikacja Matura google play app store

Finanse i inwestycje

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Finanse i inwestycje, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201536
rok 201647
rok 201759
rok 201872
rok 201953
rok 202042
rok 202132
Liczba absolwentów
Finanse i inwestycje (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Finanse i inwestycje, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201594,4%
absolwenci z roku 201693,6%
absolwenci z roku 201793,2%
absolwenci z roku 201877,8%
absolwenci z roku 201988,7%
absolwenci z roku 202081,0%
absolwenci z roku 202184,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Finanse i inwestycje (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Finanse i inwestycje, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201594,4%80,6%
absolwenci z roku 201693,6%85,1%
absolwenci z roku 201793,2%81,4%
absolwenci z roku 201875,0%55,6%
absolwenci z roku 201986,8%60,4%
absolwenci z roku 202076,2%47,6%
absolwenci z roku 202181,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Finanse i inwestycje (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Finanse i inwestycje, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,5%2,7%1,3%3,1%3,0%0,6%1,0%
w II roku1,2%1,2%0,0%4,1%0,0%0,0%
w III roku3,0%3,7%2,7%4,3%1,4%
w IV roku2,1%4,4%1,8%1,7%
w V roku1,2%2,3%0,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Finanse i inwestycje (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Finanse i inwestycje (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Finanse i inwestycje, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,270,390,150,540,480,090,17
w II roku0,140,230,000,690,000,00
w III roku0,430,800,360,720,23
w IV roku0,350,660,150,28
w V roku0,210,380,11
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Finanse i inwestycje (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Finanse i inwestycje (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Finanse i inwestycje, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201518,6720,91
absolwenci z roku 201619,3222,48
absolwenci z roku 201712,4115,29
absolwenci z roku 20188,8612,90
absolwenci z roku 201910,4212,40
absolwenci z roku 202011,1911,52
absolwenci z roku 20211,392,29
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Finanse i inwestycje (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Finanse i inwestycje (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Finanse i inwestycje, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201538,9%30,6%2,8%
abs. z roku 201629,8%17,0%0,0%
abs. z roku 201757,6%45,8%3,4%
abs. z roku 201873,6%55,6%5,6%
abs. z roku 201962,3%50,9%3,8%
abs. z roku 202050,0%47,6%4,8%
abs. z roku 202171,9%65,6%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Finanse i inwestycje (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Finanse i inwestycje (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Finanse i inwestycje (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Finanse i inwestycje, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca24,1%12,6%36,3%54,7%43,1%33,5%56,2%
umowa o pracę18,1%8,5%31,1%41,9%35,8%31,7%52,3%
samo­zatrudnienie2,8%0,0%1,6%2,1%1,4%0,4%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Finanse i inwestycje (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Finanse i inwestycje (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Finanse i inwestycje (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Finanse i inwestycje, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 545 zł1 203 zł2 406 zł2 622 zł2 641 zł3 420 zł4 025 zł
w II roku2 883 zł1 880 zł3 190 zł3 226 zł3 090 zł4 011 zł
w III roku3 361 zł2 883 zł3 464 zł3 577 zł4 272 zł
w IV roku4 030 zł3 643 zł4 233 zł4 813 zł
w V roku4 717 zł4 087 zł4 410 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Finanse i inwestycje (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Finanse i inwestycje (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Finanse i inwestycje, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 974 zł1 721 zł2 592 zł2 871 zł2 920 zł3 504 zł4 298 zł
w II roku2 878 zł2 109 zł3 312 zł3 333 zł3 231 zł4 097 zł
w III roku3 376 zł3 077 zł3 679 zł3 750 zł4 468 zł
w IV roku4 292 zł3 651 zł4 216 zł4 919 zł
w V roku4 805 zł4 076 zł4 568 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Finanse i inwestycje (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Finanse i inwestycje (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Finanse i inwestycje, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,430,300,610,600,540,650,68
w II roku0,750,450,750,680,580,69
w III roku0,830,650,740,680,73
w IV roku0,910,780,820,83
w V roku0,990,800,78
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Finanse i inwestycje (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Finanse i inwestycje (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności