aplikacja Matura google play app store

Matematyka komputerowa

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Matematyka komputerowa, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201510
rok 201711
rok 201916
rok 202016
rok 202115
Liczba absolwentów
Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Matematyka komputerowa, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2015100,0%
absolwenci z roku 201772,7%
absolwenci z roku 201993,8%
absolwenci z roku 202093,8%
absolwenci z roku 202180,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Matematyka komputerowa, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2015100,0%90,0%
absolwenci z roku 201772,7%36,4%
absolwenci z roku 201993,8%62,5%
absolwenci z roku 202087,5%31,2%
absolwenci z roku 202180,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka komputerowa, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,0%0,0%0,0%3,1%0,0%
w II roku0,0%0,0%0,0%2,1%
w III roku0,0%0,0%0,0%
w IV roku0,0%0,0%
w V roku0,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka komputerowa, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,000,000,000,750,00
w II roku0,000,000,001,23
w III roku0,000,000,00
w IV roku0,000,00
w V roku0,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Matematyka komputerowa, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201513,4422,56
absolwenci z roku 201714,0014,38
absolwenci z roku 201912,0711,62
absolwenci z roku 202011,8514,55
absolwenci z roku 20212,362,89
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka komputerowa, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201540,0%20,0%0,0%
abs. z roku 201754,5%45,5%0,0%
abs. z roku 201950,0%50,0%0,0%
abs. z roku 202056,2%43,8%0,0%
abs. z roku 202173,3%60,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Matematyka komputerowa, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca21,7%39,4%42,2%15,6%45,6%
umowa o pracę16,7%37,9%42,2%14,1%42,2%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka komputerowa, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 577 zł4 345 zł6 035 zł5 975 zł5 836 zł
w II roku4 445 zł5 999 zł7 355 zł8 148 zł
w III roku5 904 zł6 595 zł9 613 zł
w IV roku7 700 zł7 022 zł
w V roku10 907 zł7 627 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka komputerowa, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku4 948 zł6 035 zł7 421 zł6 526 zł
w II roku5 186 zł5 694 zł7 355 zł9 564 zł
w III roku6 587 zł6 595 zł9 613 zł
w IV roku7 737 zł6 416 zł
w V roku10 907 zł7 956 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka komputerowa, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,931,031,041,041,00
w II roku1,131,311,231,33
w III roku1,361,381,45
w IV roku1,661,28
w V roku2,241,17
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Matematyka komputerowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności