aplikacja Matura google play app store

Filologia angielska

I stopnia
Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filologia angielska, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014471
rok 2015647
rok 2016660
rok 2017542
rok 2018637
rok 2019613
rok 2020744
rok 2021778
Liczba absolwentów
Filologia angielska (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Filologia angielska, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201586,9%
absolwenci z roku 201688,6%
absolwenci z roku 201786,4%
absolwenci z roku 201883,7%
absolwenci z roku 201978,6%
absolwenci z roku 202082,6%
absolwenci z roku 202177,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Filologia angielska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Filologia angielska, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201584,8%67,9%
absolwenci z roku 201685,1%67,9%
absolwenci z roku 201784,3%64,6%
absolwenci z roku 201879,9%61,7%
absolwenci z roku 201974,6%54,5%
absolwenci z roku 202079,0%49,5%
absolwenci z roku 202173,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Filologia angielska (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia angielska, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,9%2,3%1,6%1,9%1,5%2,7%1,7%2,0%
w II roku0,6%1,5%1,1%0,9%1,3%2,6%1,1%
w III roku1,9%3,0%2,1%2,0%3,2%3,7%
w IV roku1,4%2,2%2,3%3,2%2,7%
w V roku1,8%2,7%1,6%1,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Filologia angielska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Filologia angielska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia angielska, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,110,310,250,370,230,530,310,39
w II roku0,090,270,210,230,260,410,20
w III roku0,350,580,380,410,540,67
w IV roku0,360,540,540,790,50
w V roku0,510,780,380,50
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Filologia angielska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Filologia angielska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Filologia angielska, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201420,1123,05
absolwenci z roku 201519,2022,88
absolwenci z roku 201620,5423,16
absolwenci z roku 201718,0523,13
absolwenci z roku 201817,0919,58
absolwenci z roku 201915,2817,62
absolwenci z roku 202012,1712,44
absolwenci z roku 20213,594,56
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Filologia angielska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Filologia angielska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia angielska, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201434,1%25,8%1,7%
abs. z roku 201535,2%25,3%2,2%
abs. z roku 201631,5%23,5%2,3%
abs. z roku 201740,2%28,6%2,0%
abs. z roku 201841,8%32,0%2,5%
abs. z roku 201941,4%30,2%2,8%
abs. z roku 202040,7%29,6%2,3%
abs. z roku 202146,7%35,5%1,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Filologia angielska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Filologia angielska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Filologia angielska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Filologia angielska, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca22,8%23,3%20,2%26,9%29,4%30,0%28,3%32,8%
umowa o pracę17,9%17,5%15,7%19,2%22,8%23,1%21,2%25,9%
samo­zatrudnienie0,6%1,3%1,4%1,2%1,4%2,0%1,7%0,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Filologia angielska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Filologia angielska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Filologia angielska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia angielska, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 303 zł1 811 zł2 118 zł2 385 zł2 428 zł2 677 zł2 728 zł3 125 zł
w II roku3 015 zł2 288 zł2 566 zł2 961 zł2 872 zł3 179 zł3 557 zł
w III roku3 475 zł2 963 zł3 288 zł3 645 zł3 560 zł4 196 zł
w IV roku4 137 zł3 712 zł3 916 zł4 465 zł4 682 zł
w V roku4 803 zł4 390 zł4 541 zł5 342 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Filologia angielska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Filologia angielska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia angielska, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 699 zł2 285 zł2 535 zł2 901 zł2 861 zł3 235 zł3 393 zł3 682 zł
w II roku3 595 zł2 684 zł3 009 zł3 649 zł3 235 zł3 757 zł4 241 zł
w III roku3 893 zł3 291 zł3 621 zł4 242 zł3 931 zł4 569 zł
w IV roku4 571 zł3 980 zł4 289 zł4 855 zł5 088 zł
w V roku5 108 zł4 665 zł4 939 zł5 720 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Filologia angielska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Filologia angielska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia angielska, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,550,440,510,520,500,520,480,51
w II roku0,680,530,570,600,550,570,56
w III roku0,760,650,680,690,640,68
w IV roku0,860,770,770,790,76
w V roku0,930,850,820,84
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Filologia angielska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Filologia angielska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
    Losy absolwentów kierunków z grupy:
  • językowe
Więcej o losach absolwentów »
Polityka Prywatności